• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Kamp wil kredietverlening Qredits optrekken naar € 100.000

Minister Kamp wil pilot kredietverhoging Qredits. Hierbij kunnen (startende) ondernemers tot € 100.000 financieringsbehoefte een aanvraag doen, dat is twee keer zoveel als momenteel mogelijk is bij Qredits.

Minister Kamp wil pilot kredietverhoging Qredits. Hierbij kunnen (startende) ondernemers tot € 100.000 financieringsbehoefte een aanvraag doen, dat is twee keer zoveel als momenteel mogelijk is bij Qredits. "We vergroten de financiële ruimte voor Qredits en ik start een proef waarbij ze kredieten gaan verlenen tot honderdduizend euro."

Minister Kamp reageerde hiermee op D66-Kamerlid Kees Verhoeven welke meer aandacht vraagt aan de gebrekkige kredietverstrekking aan het mkb.

"Kamp heeft hierover wel gesprekken gevoerd met de banken, maar moet dit actiever doen. Hij wuift de problemen nu weg door te stellen dat hij niet meer kan doen."

Het mkb ziet hier ook een verbeterpunt voor de minister. "De problemen rond de krediet verlening verdient bijzondere aandacht. Financiering van bedrijven mag als de economie weer aantrekt geen 'groeibreker' zijn voor het mkb", aldus een woordvoerder.

Krediet en Coaching
De minister van Economische Zaken reageerde: "De financieringsmogelijkheden voor het mkb hebben juist voor mij een hoge prioriteit. Startende ondernemers waarvan de kredietaanvragen door de banken zijn afgewezen, kunnen voor krediet en coaching terecht bij Qredits", zegt Kamp.

Qredits helpt startende en bestaande ondernemers in het mkb met microkrediet, bestaande uit een zakelijke lening van maximaal vijftigduizend euro.

"We vergroten de financiële ruimte voor Qredits en ik start een proef waarbij ze kredieten gaan verlenen tot honderdduizend euro. De banken hebben daarnaast aangegeven aanvullende financiering te verstrekken voor kredieten van Qredits onder de vijftigduizend euro", aldus Kamp.

Blogs

ZZP Agenda