• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

27 april: Kamp en kamer worstelen met zzp'ers

DEN HAAG – Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) en de Tweede Kamer worstelen met de soms kwetsbare positie van zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) op de arbeidsmarkt. Dat bleek woensdag tijdens een debat in de Kamer over zelfstandig ondernemers.

DEN HAAG – Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) en de Tweede Kamer worstelen met de soms kwetsbare positie van zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) op de arbeidsmarkt. Dat bleek woensdag tijdens een debat in de Kamer over zelfstandig ondernemers.

Van links tot rechts in de Kamer worden regelmatig voorstellen gedaan om te voorkomen dat met de groeiende groep zzp'ers een grote kwetsbare groep werkenden ontstaat. Ze sparen vaak niet voor hun pensioen en zijn in veel gevallen niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, waardoor het risico op een bestaan in armoede groot is als zaken misgaan.

Het zijn ondernemers
Maar Kamp vindt dat het gaat om ondernemers en wil ervoor waken ze onder collectieve werknemersregelingen te laten vallen. Desondanks heeft het wel zijn aandacht dat zzp'ers vaak hun pensioen niet goed geregeld hebben en in een kwetsbare positie terecht kunnen komen.

Het kabinet heeft al aangekondigd dat werknemers die voor zichzelf beginnen als zzp'er, straks langer voordeliger kunnen sparen voor hun oude dag via het pensioenfonds van hun oude werkgever. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de mate waarin pensioenvoorzieningen nu wel of niet aansluiten bij de behoefte van de eenpitters.

Dwingen tot zzp'er
Verder wil de minister voorkomen dat werkgevers in toenemende mate mensen in de positie van zzp'er dwingen terwijl het gewoon werknemers zijn, zoals in de postsector. Hij studeert hier nog op.  Kamp laat al onderzoek doen naar het gebruik van de zogenoemde overeenkomst van opdracht (ovo), waarmee het betalen op basis van stukloon door nieuwe bedrijven in de postsector gemeengoed werd. Zo zijn regels omzeild, zoals het wettelijk minimumloon, die juist kwetsbare werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt moeten beschermen.

Begin dit jaar zei de minister nog bij de ophef over de betaling in de postsector, te zullen bekijken of de regels voor de ovo in het Burgerlijk Wetboek moeten worden aangepast. Of dat hij bijvoorbeeld een oplossing moet zoeken in het wettelijk minimumloon.

 

Blogs

ZZP Agenda