• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Kamer van Koophandel telt veel starters in 2010

De Kamer van Koophandel registreerde in 2010 123.500 startende ondernemers. Na een daling in 2009, het jaar waarin de economische crisis in volle hevigheid losbarstte, lag het aantal starters in 2010 zelfs weer boven het niveau van 2008.

De Kamer van Koophandel registreerde in 2010 123.500 startende ondernemers. Na een daling in 2009, het jaar waarin de economische crisis in volle hevigheid losbarstte, lag het aantal starters in 2010 zelfs weer boven het niveau van 2008.

Jaar aantal starters (jaar op jaar verandering) 
    2006 85.300
    2007 97.200 (+14%)
    2008 106.800 (+10%)
    2009 105.400 (-1%)
    2010 123.500 (+17%)

Dienstverlening populair
Het aantal startende bedrijven is de afgelopen jaren het sterkst gestegen in de dienstverlening. In vijf jaar is het aantal starters in deze sector bijna verdubbeld (van 46.100 in 2005 naar 82.600 in 2010). Van de top 5 van populaire branches om in te starten behoren er vijf in de dienstverlenende sector: organisatieadviesbureaus, paramedische beroepen en schoonheidsverzorging.
 
Top 5 branches: aantal starters in 2011 
   
    Organisatieadviesbureaus: 8.100
    Webwinkels / detailhandel via postorder en internet: 6.600
    Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw: 5.600
    Paramedische praktijken overig: 3.400
    Schoonheidsverzorging/pedi-/manicures: 3.200
 
Een deel van de groei van het aantal starters in de dienstverlening in de afgelopen jaren is te verklaren doordat per 1 januari 2010 nieuwe groepen ondernemers zoals eenmanszaken en maatschappen in de vrije beroepen en de land- en tuinbouw en verenigingen van eigenaars wettelijk verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister.
 
Opheffingen stabiel
De groei van het aantal bedrijfsopheffingen houdt gelijke tred met de ontwikkeling van het totaal aantal bedrijven dat in het Handelsregister staat geregistreerd. In 2010 werden er 88.700 bedrijven opgeheven. Dit getal wijkt verhoudingsgewijs niet significant af van voorgaande jaren. De meeste bedrijven die verdwijnen zijn kleine bedrijven en zzp'ers in de dienstverlening. Het jaarlijkse aantal starters overtreft het aantal opheffingen overigens ruimschoots.
 
Bron: Kamer van Koophandel

Blogs

ZZP Agenda

augustus
20