• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Kabinet maakt starten van onderneming goedkoper en eenvoudiger

Het kabinet pakt de regeldruk voor ondernemers fors aan en maakt het starten van uw onderneming goedkoper en eenvoudiger.

Het kabinet pakt de regeldruk voor ondernemers fors aan en maakt het starten van uw onderneming goedkoper en eenvoudiger.

Dit gebeurt middels:

  1. Het verplichte minimumkapitaal van € 18.000 voor het starten van een BV komt te vervallen.
  2. De heffing voor de Kamers van Koophandel gaat omlaag.
  3. Bedrijven hoeven nog maar één keer hun gegevens te verstrekken aan de overheid.
  4. Het loonstrookje wordt sterk vereenvoudigd.
  5. Er komt een eind aan onredelijke eisen voor het midden- en kleinbedrijf en zelfstandige ondernemers bij aanbestedingen door de overheid.

Dat blijkt uit de ‘plannen voor het bedrijfsleven’ die minister Verhagen van Economische zaken, Landbouw en Innovatie afgelopen week bekendmaakte. Het kabinet maakt het voor startende ondernemers aantrekkelijker om een bv te starten. Formaliteiten zoals het verplichte minimumkapitaal van € 18.000 en de verplichte bankverklaring vervallen. Ook wordt bv’s meer flexibiliteit geboden; aandeelhouders kunnen een eigen bestuurder benoemen en krijgen meer vrijheid bij het bepalen van stemverhoudingen. Tot slot wordt de verplichte verklaring van geen bezwaar afgeschaft.

Vereenvoudiging loonstrookje
Het kabinet streeft ernaar om op termijn het loonstrookje voor zowel werkgever als werknemer te vereenvoudigen door invoering van één loonbegrip voor loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Hierdoor wordt zowel de administratie als de aangifte eenvoudiger.

Reorganisatie Kamer van Koophandel
De verplichte heffingen die de Kamer van Koophandel ondernemers in rekening brengt, gaan fors omlaag. Ook wordt een streep gezet door de huidige grote zelfstandige regionale KvK-kantoren met elk een eigen directie. De grote reorganisatie die op stapel staat bij de KvK, is het gevolg van de toekomstige invoering van het zogenoemde Ondernemersplein. Bij dit digitale loket, waar veel KvK-taken worden ondergebracht, kunnen ondernemers straks 24 uur per dag terecht voor hun overheidszaken, zoals:

  • objectieve eerstelijns informatie en advies;
  • aanvragen van subsidies;
  • btw-nummers;
  • inschrijving in het handelsregister.


Bron:  vbnet.nl

Blogs

ZZP Agenda