• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Interesse voor een collectief zzp pensioen groot

De interesse in de eerste collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen is groot. In een onderzoek van inkomensverzekeraar Loyalis (onderdeel van APG) gaf 60% van de respondenten aan (vrijwel) zeker deel te nemen aan de nieuwe regeling, waarvan 10% zeker. De enquête is gehouden onder 3.700 leden van de samenwerkende zzp-organisaties waaronder Zelfstandigen Bouw.

De interesse in de eerste collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen is groot. In een onderzoek van inkomensverzekeraar Loyalis (onderdeel van APG) gaf 60% van de respondenten aan (vrijwel) zeker deel te nemen aan de nieuwe regeling, waarvan 10% zeker. De enquête is gehouden onder 3.700 leden van de samenwerkende zzp-organisaties waaronder Zelfstandigen Bouw.

Variabel bedrag inleggen
De inleg van de pensioenregeling voor zelfstandigen is flexibel. De grootste groep geïnteresseerden (66%) wil een variabel bedrag per jaar in de regeling storten, afhankelijk van hun omzet. Bijna 17% wil vasthouden aan jaarlijkse, volledige bijstorting van de fiscale ruimte, terwijl 12% liever jaarlijks een vast bedrag naar keuze stort.

Jaarlijkse storting 4200 euro
Geïnteresseerde zelfstandigen verwachten gemiddeld jaarlijks zo’n € 4.200,- in te leggen in de regeling. Ruim een kwart verwacht boven dit gemiddelde in te leggen. ZZP’ers willen via de nieuwe regeling een gemiddeld jaarlijks pensioeninkomen van € 31.000,- opbouwen. In totaal willen de respondenten gemiddeld € 42.000,- per jaar opbouwen, via de ZZP-pensioenregeling in combinatie met de opbouw via een andere pensioenmogelijkheid.

Bestaande pensioenreservering
Een substantieel deel van de zelfstandigen geeft aan al een pensioenreservering te hebben opgebouwd. Ruim 43% heeft dat gedaan door te sparen of beleggen. Nagenoeg 36% heeft geïnvesteerd in onroerend goed (eigen woning of bedrijfspand). Bijna 30% heeft een pensioenreservering gedaan via een individueel pensioen, een lijfrenteverzekering of een levensloopregeling.

Pensioenregeling voor zelfstandigen
De ZZP-organisaties maakten in juni 2014 bekend een collectieve pensioenregeling voor ZZP’ers in het leven te roepen. Loyalis, onderdeel van APG, verzorgt de uitvoering van de regeling. Het doel is om de regeling op 1 januari 2015 te lanceren. De enquête op www.startjezzppensioen.nl blijft online.

Blogs

ZZP Agenda