• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Huidige bouw-cao voldoet niet meer door ZZP'ers

Dat de Aannemersfederatie streeft naar een mkb-cao is uitgebreid in de media geweest. Toch zijn er misverstanden gerezen. Gijs Buijs zet wat punten op een rij.

Dat de Aannemersfederatie streeft naar een mkb-cao is uitgebreid in de media geweest. Toch zijn er misverstanden gerezen. Gijs Buijs zet wat punten op een rij.

De bouw-cao loopt leeg, in enkele jaren van 240.000 naar 140.000 werknemers. De redenen zijn: zzp-ers, vlucht uit de bouw-cao door middel van uitzendconstructies, delen van bedrijven in een aparte bv onderbrengen en in een andere, goedkopere cao. Voor mkb-bedrijven is dit geen haalbare optie, maar het bewijst dat de bouw-cao niet meer voldoet aan deze tijd, te rigide, te weinig flexibel en te duur is. Vakbonden willen minder flexmedewerkers en willen daarom de regels aanscherpen. Maar dat is precies de verkeerde richting. De Aannemersfederatie Nederland (ANFL) wil juist 'flex in de cao brengen' en meebewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen. Nederland is geen eiland, we gaan steeds meer naar een Europese markt. Het tij is niet te keren.

Voorstander
Daarom is de AFNL voorstander van een mkb-cao voor de bouw en aanpalende bedrijfstakken, met een toekomstbeeld van een mkb-cao voor de technische ambachtelijke beroepen. Gedeeltelijk kunnen vakbonden en werkgevers dit regelen, maar bij een modernisering is ook de politiek nodig voor de aanpassing van wettelijke regelingen. Het kabinet heeft zich echter ingegraven in gedoogconservatisme, van niet bewegen anders vallen we om. Maar de wereld draait door. Wat staat de AFNL voor ogen:

  • Een raam -cao met brancheafspraken en meer ruimte voor individuele invulling. Het doel is meer medewerkers in vaste dienst, maar flexibeler inzetbaar. Daarmee komen we ook tegemoet aan de wens van veel werknemers.
  • Behoud de beste medewerkers. Een bedrijf moet zijn beste medewerkers kunnen behouden -dat is ook een beloning voor de goede medewerkers - en dit koppelen aan opleidingen. Een ouderenbeleid, want de ouderen mogen niet de dupe worden en eventueel een deeltijdpensioen en/of deeltijd-WW in een periode van minder werk.
  • Andere financiering van de opleidingen, deels via de overheid en deels via het minder belasten van de loonkosten, om iedereen mee te laten betalen.
  • Nagaan wat wij collectief willen regelen, Ziektewet, SFB status niet pas na 2 jaar, regelingen voor perioden van onwerkbaar weer enzovoort.

Volgens de vakbonden is de reden voor een mkb-cao van de AFNL, de meningsverschillen (gedoe) met Bouwend Nederland. Dat is onjuist. De AFNL heeft een visie hoe arbeidsvoorwaarden er in de toekomst uit moeten zien. Die is in de bouw-cao niet te realiseren, omdat grote bouwbedrijven nu eenmaal andere belangen hebben dan mkb-bedrijven. De grote bedrijven worden steeds meer uitbesteders en inkopers; de uitvoering ligt bij de mkb-er.

Buitenspel
Daar komt nog bij dat de vakbonden en Bouwend Nederland de AFNL buitenspel hebben gezet bij de cao-onderhandelingen, en de algemeen verbindend verklaring (avv) van de cao misbruikt hebben om de gespecialiseerde aannemerij onder de bouw-cao te krijgen. De avv wordt normaliter gebruikt om free ridersin het gareel te krijgen en niet om hele beroepsgroepen uit te sluiten. Daar gaan wij indringend met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over spreken. Opmerkingen dat het binnen de bouw-cao ook mogelijk is brancheafspraken te maken zijn niet realistisch, want dan ontstaat er een cao bovenop een cao. Alleen meepraten over de kleur van de gordijnen en niet over de inrichting en het huis zelf is voor ons onaanvaardbaar. Dat de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) in 2000 branche- afspraken heeft gemaakt is correct, maar de aanleiding was de cao te repareren in verband met de malle min 6 graden regeling. Dat wij daar ook het loopbaantraject hebben ontwikkeld dat nu voor de gehele bouw geldt, is uiteraard positief, maar dat heeft de vakbonden een jaar ruzie opgeleverd met het AVBB (een van de voorlopers van Bouwend Nederland). Kortom op naar een mkb-cao! Vakbonden, laten wij de agenda's trekken, het is zo 31 december.

Gijs Buijs, bestuurder Aannemersfederatie Nederland.

Bron: Cobouw

Blogs

ZZP Agenda