• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Hoeveel zzp'ers zijn er in Nederland?

Dat het aantal zzp'ers stijgende is in Nederland is algemeen bekend. Maar hoeveel zijn het er nu?

Dat het aantal zzp'ers stijgende is in Nederland is algemeen bekend. Maar hoeveel zijn het er nu?

De ene keer spreekt men over 750.000 zzp'ers per november 2011. De SER (Sociale Econonomische Raad) gaat echter uit van 400.000 zzp'ers (zie eerder nieuwsbericht: Verborgen Werkeloosheid bij zzp'ers.). Het verschil zit hem in de definitie van een zzp'er. Bij de kamer van koophandel zijn 750.000 bedrijven ingeschreven met 1 werkzame persoon, de ondernemer zelf. Dus ook de bijklussende huisman, de hobby ondernemer etc. etc.

De SER gaat echter uit van een ander criterium welke gesteld is door het EIM:

Definitie zzp'er volgens het EIM

Voor het bepalen van wat onder zzp'ers wordt verstaan, is aangehaakt bij de
definitie van zzp'ers die ook is gebruikt in het onderzoek naar zzp'ers in de crisis
dat door EIM eind 2009 is uitgevoerd.3 Daarbij is iemand tot zzp'er gerekend,
als die persoon:

  •  zelfstandig ondernemende activiteiten uitvoert
  •  geen personeel in dienst heeft
  •  geen medeondernemer heeft (VOF, CV etc.)
  •  minimaal 15 uur per week aan de onderneming besteedt
  •  geen ondersteuning van familieleden heeft die bestaat uit dezelfde vakmatige activiteiten en die een substantieel deel uitmaakt van de omzet
  •  aangeeft arbeid (ambacht, vaardigheden, kennis, capaciteit, etc.) als het voornaamste product van de onderneming te beschouwen en niet goederen.

Voor deze definitie is gekozen omdat hiermee een voor de beleidsdiscussie relevante
groep in beeld wordt gebracht, te weten de groep die wat betreft arbeid
met werknemers kan worden vergeleken (soms ook 'nieuwe zelfstandigen'
genoemd).

Het aantal van 400.000 zzp'ers waar de SER vanuit gaat voldoen dus aan bovenstaande criteria.

Het gehele SER rapport staat in onze kennisbank en kan je daar gratis downloaden.

Blogs

ZZP Agenda