• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Duidelijkheid over btw plicht in de zorg voor een zzp'er!

De belastingdienst heeft per 1-1-2013 op de website bericht dat de vrijstelling van BTW alleen geldt voor de zorginstellingen zelf. Zij stellen dat dit niet geldt voor zzp’ers in de Zorg, die werkzaam zijn binnen zorgorganisaties. De reden die hiervoor aangedragen wordt is dat zzp’ers gezien worden als uitzendkrachten omdat zij onder gezag, verantwoordelijk- en aansprakelijkheid vallen van de zorginstelling.

BTW plicht zzp’ers in de zorg:
Er heerst veel onduidelijkheid over de BTW plicht voor zzp’ers in de Zorg.
De belastingdienst heeft per 1-1-2013 op de website bericht dat de vrijstelling van BTW alleen geldt voor de zorginstellingen zelf. Zij stellen dat dit niet geldt voor zzp’ers in de Zorg, die werkzaam zijn binnen zorgorganisaties. De reden die hiervoor aangedragen wordt is dat zzp’ers gezien worden als uitzendkrachten omdat zij onder gezag, verantwoordelijk- en aansprakelijkheid vallen van de zorginstelling.

Onder leiding en toezicht
Een zzp’er die zelfstandig een gezondheidskundige dienst verricht, een Wet BIG-opleiding heeft afgerond en de verrichte dienst behoort tot het deskundigheidsbereik van die beroepsbeoefenaar, is vrijgesteld van BTW. Van het zelfstandig verrichten van een gezondheidskundige dienst is geen sprake als een zzp’er onder leiding en toezicht van een opdrachtgever (bijvoorbeeld een ziekenhuis of ander soortige zorginstelling) werkzaamheden uitvoert. In dat geval stelt de zzp’er zijn of haar diensten (arbeid) ter beschikking en is sprake van een met btw-belaste prestatie, ook al wordt gezondheidskundige arbeid verricht. PGB hulpverlening is vooralsnog BTW vrijgesteld.

Petitie
V&VN Zelfstandigen heeft een petitie gestart tegen de BTW heffing die sinds 1 januari 2013 veel ondernemende verpleegkundigen en verzorgenden dwars zit. De komende maanden stelt V&VN Zelfstandigen veel in het werk om iedere zelfstandige in de zorg de petitie te laten tekenen. Er wordt op vele fronten actie ondernomen om de BTW plichtigheid ongedaan te maken. Rechtszaken, met voor de zzp-ers veelal gunstige uitkomst, worden gevoerd. Kamervragen worden gesteld. De petitie is ook een van die acties. Begin september, na het zomerreces, biedt V&VN Zelfstandigen staatssecretaris Weekers van Financiën de petitie aan.

De petitie is te vinden op: http://petities.nl/petitie/afschaffing-21-btw-heffing-voor-verpleegkundige-en-verzorgende-zzp-ers

N.B. Indien je onzeker bent over je BTW verplichting dan adviseren we je om schriftelijk duidelijkheid te vragen bij de Belastingdienst. Daar zij de BTW verplichting vaststellen.

 

Blogs

ZZP Agenda