• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Hoe zit dat met die zorg btw?

In de zorgsector moet steeds meer op de uitgaven worden gelet. Dat maakt dat de verschillende zorginstellingen ook gaan onderzoeken of zij hun inkoopsystemen voor externe dienstverleners wel goed op orde hebben.

In de zorgsector moet steeds meer op de uitgaven worden gelet. Dat maakt dat de verschillende zorginstellingen ook gaan onderzoeken of zij hun inkoopsystemen voor externe dienstverleners wel goed op orde hebben.

Bezuinigingen
Eén van de eenvoudigste zaken waarop bezuinigd kan worden lijkt nu de inhuur van flexibel inzetbare zorgprofessionals via uitzend- en detacheringbureaus te worden. Doordat zorgprofessionals zelfstandig kunnen worden ingehuurd dankzij de verbeterende automatiseringsmogelijkheden op dat vlak, blijkt dat ziekenhuizen soms tot wel 50% kunnen bezuinigen, door die inhuur rechtstreeks zelf te doen of via een gespecialiseerde portal. 
 
BIG-Register
Bijkomend voordeel voor de zorginstellingen is daarbovenop ook nog de BTW-vrijstelling van de zorgprofessionals die ingeschreven staan in het zogenaamde BIG-register (de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Deze zorgprofessionals zijn op basis van hun opleiding/vakkennis ingeschreven in het BIG-register en verlenen daaruit hun bevoegdheid om als arts, specialist, verpleegkundige te mogen werken. Doordat deze zelfstandige zorgprofessionals rechtstreeks verantwoordelijk moeten zijn voor de inhoud en uitvoering van de werkzaamheden om te voldoen aan de regels rondom de BTW-vrijstelling, leent zich deze categorie professionals ook niet om te kunnen worden uitgezonden door hun werkgever. Het klagen van de uitzendbureaus van de laatste tijd is dan ook onterecht. Buiten het feit dat deze bureaus volstrekt overbodig zijn en nauwelijks toegevoegde waarde hebben kan het er ook toe leiden dat professionals onnodig in de “BTW” problemen komen.
 
Rechtstreeks
Er zijn twee manieren waarop zelfstandige zorgprofessionals rechtstreeks en ook BTW-vrijgesteld kunnen werken bij zorg-instellingen.

  • Zij kunnen werken met een VAR (verklaring arbeidsrelatie) van de belastingdienst. Uiteraard moeten deze professionals en hun opdrachtgevers dan wel voldoen aan de geldigheidseisen van de VAR. 
  • Zij kunnen werken vanuit een Declarabele Uren BV met een Verklaring Uniforce Registratie en vallen daarmee onder de vaststellingsovereenkomst tussen de Belastingdienst het UWV en Uniforce. 
     
    In beide situaties blijft het wel van belang dat de zorgprofessionals zelf verantwoordelijk moeten zijn voor de inhoud en uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

Blogs

ZZP Agenda