• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling

Ook grenswerkers en AOW’ers kunnen bij sterke terugval in inkomsten binnenkort aanspraak maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) gaat dit voor ze regelen, schrijft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land komen, kunnen als zij aan de voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo-regeling. Zij doen de aanvraag in hun woongemeente. Bij het berekenen van de inkomensondersteuning tellen alleen inkomsten mee voor werk dat is verricht in de periode waarvoor de ondernemer de Tozo aanvraagt.

Voor eventuele financiële ondersteuning van hun bedrijf zijn zij aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is. Zij komen dus alleen in aanmerking voor de inkomensondersteuning en niet voor het bedrijfskrediet.

Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning. Voor inkomensondersteuning kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in hun woonland. Voor deze zelfstandigen, die geen woonplaats hebben in Nederland, wordt nog bepaald in welke gemeente(n) zij hun aanvraag kunnen doen.

AOW-gerechtigden

Ook zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost.

Voor de groepen die worden toegevoegd aan de Tozo-regeling geldt dat zij hun aanvraag kunnen doen zodra de ministeriële regeling die de uitbreiding regelt van kracht is. Deze is naar verwachting eind april gereed. Ondernemers kunnen Tozo-aanvragen tot en met 31 mei indienen bij hun gemeente, voor maximaal drie maanden in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020. Aanvragen kunnen dus ook met terugwerkende kracht worden ingediend.

Martijn Pennekamp van Het Ondernemerscollectief is blij met deze aanpassingen. Hij kreeg hierover veel vragen van leden en bracht deze via de Werkvereniging onder de aandacht van de politiek. 'Vanuit onze achterban kregen we sterke signalen dat grote groepen zelfstandig ondernemers buiten de boot vielen van de Tozo-regeling. Het is goed dat de staatssecretaris nu heeft toegezegd dit te gaan regelen.'

300.000 Tozo-aanvragen

Gemeenten, die de Tozo uitvoeren, hebben tot nu toe circa 300.000 aanvragen ontvangen. Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De inkomensondersteuning is gebaseerd op het sociaal minimum en bedraagt € 1050,- netto voor alleenstaanden en € 1500,- netto voor gehuwden en samenwonenden.

Lees hier alles over de berekening van de bedragen die worden toegekend in het kader van Tozo.

 

Blogs

ZZP Agenda