• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

23 december: FNV Zelfstandigen wil transparante regeling voor starten vanuit de WW

Het FNV ZZP, belangenbehartiger van ruim 14.000 zelfstandig ondernemers in de sectoren Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg, heeft samen met FNV ZBo positief gereageerd op de brief van Minister Kamp om de startersregeling vanuit de WW aan te passen. De startersregeling staat al geruime tijd ter discussie, sinds het UWV een aantal starters onterecht van fraude heeft beschuldigd.

Het FNV ZZP, belangenbehartiger van ruim 14.000 zelfstandig ondernemers in de sectoren Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg, heeft samen met FNV ZBo positief gereageerd op de brief van Minister Kamp om de startersregeling vanuit de WW aan te passen. De startersregeling staat al geruime tijd ter discussie, sinds het UWV een aantal starters onterecht van fraude heeft beschuldigd.  

In het voorstel geeft Minister Kamp aan dat hij de startersregeling wil veranderen met een forfaitair stelsel. In een forfaitair stelsel wordt de WW-uitkering gedurende de startperiode met een vast percentage gekort. Dit percentage is voor alle starters gelijk. Er vindt dus geen verrekening achteraf meer plaats met de feitelijke verdiensten. Starters behouden hun recht op een WW-uitkering gedurende een periode van 6 maanden, maar ontvangen een lager bedrag aan uitkering. Als een betrokkene na afloop van deze startperiode nog niet volledig als ondernemer aan de slag kan, geldt vanaf dat moment de normale urenverrekening van de WW, zoals ook bij de huidige startersregeling het geval is. FNV Zelfstandigen en FNV ZBo staaan positief tegenover het idee van een forfaitaire uitkering omdat deze regeling transparant en duidelijk is, op deze manier krijgen ondernemers niet meer te maken met een complexe verrekening achteraf.

"Wij zijn voorstander van een transparante forfaitaire regeling die ondernemerschap stimuleert en ervoor zorgt dat zelfstandige die bewust voor het ondernemerschap kiezen zo snel mogelijk op eigen benen kunnen staan", zegt Linde Gonggrijp, directeur van FNV Zelfstandigen. "Echter, wij vinden de huidige startersperiode van 6 maanden te kort. Startende ondernemers moeten tenminste 12 maanden de tijd krijgen omdat dit een reëeler beeld zal geven van de levensvatbaarheid van een bedrijf. FNV Zelfstandigen en FNV ZBo gaan dan ook graag in overleg over hoe de forfaitaire regeling wordt vormgegeven."

Blogs

ZZP Agenda