• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

FNV Zelfstandigen: snel verandering pensioenpositie zzp'ers

FNV Zelfstandigen is tevreden met het pensioenakkoord dat vorige week is gesloten.

FNV Zelfstandigen is tevreden met het pensioenakkoord dat vorige week is gesloten.

De belangenbehartiger van ruim 14.000 zzp’ers in de sectoren Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg vindt het positief dat men kan kiezen langer door te werken met als compensatie een verhoging van op de AOW, maar betreurt het dat er geen deal is gesloten over de positie van zelfstandig ondernemers op het gebied van aanvullend pensioen.

Veel zelfstandig ondernemers hebben zeer beperkte mogelijkheden om op een goede manier voldoende pensioen op te bouwen. FNV Zelfstandigen vindt daarom dat de overheid alle burgers gelijk moet behandelen bij fiscale ondersteuning, in zowel de opbouw van een pensioen als bij het beschermen van een opgebouwd pensioen. Zo heeft bijvoorbeeld een zelfstandig ondernemer minder zekerheden dan een werknemer bij een faillissement van een verzekeraar of bank waar pensioengeld is ondergebracht.
 
‘Omdat de arbeidsmarkt verandert en het aandeel van zelfstandig ondernemers in de economie fors groeit, zal er snel iets moeten veranderen aan de pensioenpositie van zelfstandig ondernemers,’ aldus Linde Gonggrijp, directeur van FNV Zelfstandigen. ‘Wij vinden dat de sociale partners en de Nederlandse overheid beter moeten inspelen op de huidige ontwikkelingen en bewegingen op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen sociale regelingen zoals het pensioen beter worden afgestemd op de situatie van de zelfstandig ondernemers.’
 
Bron: FNV Zelfstandigen

Blogs

ZZP Agenda