• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Fiscale ZZP Adders!

Het zit de zzp'ers niet mee. Bij de economische crisis vlogen zij er als eerste uit. Nu blijkt in de nasleep (?) van deze crisis het uurtarief weer onder druk te staan en als gevolg daarvan kelderen de uurtarieven. Maar de ellende is nog niet voorbij.

Het zit de zzp'ers niet mee. Bij de economische crisis vlogen zij er als eerste uit. Nu blijkt in de nasleep (?) van deze crisis het uurtarief weer onder druk te staan en als gevolg daarvan kelderen de uurtarieven. Maar de ellende is nog niet voorbij.

Deze regering, waarvan je toch een zekere ondernemersvriendelijkheid mag verwachten, smeedt in het kader van het Belastingplan 2012, snode plannen tegen de kwetsbare eenpitter. En wel tegen die zelfstandigen, die vooral de ambitie hebben om mooie, kwalitatief hoogstaande producten en/ of diensten te leveren, waarbij de hoogte van de winst op de tweede plaats komt.

Geen echte ondernemers
Onze regering vindt deze zzp'ers eigenlijk geen echte ondernemers. Want echte ondernemers willen hoge winsten maken en willen, zodra het kan, personeel aannemen. Zij zijn het die Nederland op stoten in de vaart der volkeren. Die ons land economisch weer sterk maken, die nog de genen bezitten van onze VOC voorvaderen. Deze ondernemers moeten daarvoor beloond worden met fiscale voordelen. Aangezien er 18 miljard bezuinigd gaat worden, moet zo'n bevoordeling budgetneutraal gebeuren. Deze operatie dreigt dan ook ten koste te gaan van de zelfstandigenaftrek van de zzp'ers die geen hoge winsten maken. Want zo redeneert de regering, voor wie weinig winst maakt en ook niet de intentie heeft die snel in veel winst om te zetten, functioneert de zelfstandigenaftrek als een inkomenssubsidie. En dat is niet (meer) de bedoeling.

De huidige zelfstandigenaftreksystematiek, dateert uit 1983 en was nu juist wel bedoeld als een inkomensondersteuning voor de kleine zelfstandige: hoe minder winst men maakt hoe hoger het bedrag aan zelfstandigenaftrek is. Maar tijden en opvattingen veranderen. En niet altijd ten goede. In het belastingjaar 2012 wil het Ministerie van Financiën het bedrag van de zelfstandigenaftrek voor iedereen, dus zowel voor zzp'ers met hoge winsten als met lage winsten, gelijk trekken. Het bedrag aan zelfstandigenaftrek wordt dan 7.200 euro. Voor zzp'ers met een lage winst is dat bedrag nu 9.200. Zij gaan er dus op achteruit. Hoewel het uiteindelijke bedrag van het belastbaar inkomen niet echt veel lager zal uitvallen dan nu door de heffingskortingen.

Het gelijktrekken van het bedrag voor alle zzp'ers is een eerste stap in een traject dat er voor moet zorgen dat de zzp'ers met een lage winst helemaal niet meer voor de ondernemersaftrek in aanmerking komen. En dat is natuurlijk onacceptabel en desastreus. Zeker gezien alle andere maatregelen die onze sectoren treffen en nog gaan treffen en die veel arbeidsplaatsen voor zowel zelfstandigen als voor werknemers kosten. Hierdoor komen de uurtarieven en dus de hoogte van de winst nog meer onder druk te staan.

MKB-winstvrijstelling
Daar boven op dreigt het Belastingplan 2012 met een andere fnuikende maatregel te komen. Men wil de bedragen van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling* niet meer laten meetellen voor de bepaling of de zzp'er in aanmerking komt voor toeslagen, zoals de huurtoeslag, de zorgtoeslag en de toeslag voor kinderopvang. Nu is het zo dat van de winst (omzet minus beroepskosten) eerst de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling* wordt afgetrokken. Het beduidend lagere overblijvende bedrag is bepalend voor het recht op de toeslagen. Wanneer deze aftrek niet meer gaat plaatsvinden om het recht op toeslagen vast te stellen, zullen veel zzp'ers, die nu wel gebruik kunnen maken van de toeslagen, er straks geen recht meer op hebben, omdat hun inkomen " te hoog" zal zijn.

FNVKIEM is samen met de andere FNV zelfstandige bonden aan het lobbyen in Den Haag om deze voornemens van tafel te krijgen. Wordt vervolgd.

* De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost van een vast percentage (12% in 2011). Het percentage wordt berekend over de winst die overblijft na toepassing van de ondernemersaftrek, waarvan de zelfstandigenaftrek het belangrijkste onderdeel is.

bron: POOQ

Blogs

ZZP Agenda

februari
28