• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Fiscale aanpak zzp'ers van de baan

Het kabinet zal naar waarschijnlijk de fiscale maatregelen voor zzp’ers op Prinsjesdag laten vervallen. Haagse bronnen melden dat staatssecretaris Weekers de in het regeerakkoord afgesproken bezuiniging van een half miljard euro op de zelfstandigen-aftrek intrekt.

Het kabinet zal naar waarschijnlijk de fiscale maatregelen voor zzp’ers op Prinsjesdag laten vervallen. Haagse bronnen melden dat staatssecretaris Weekers de in het regeerakkoord afgesproken bezuiniging van een half miljard euro op de zelfstandigen-aftrek intrekt.

Om het bezuinigingsplan, dat tot het verdwijnen van zelfstandigen-aftrek zou leiden, is de afgelopen maanden veel te doen geweest. Duizenden ondernemers tekenden petities tegen de maatregelen, velen zegden hun steun aan de VVD op. Ook op lefmoetlonen.nl – dat rechtstreeks contact beoogt tussen ondernemers en de Tweede Kamerfractie van de VVD – reageerden ondernemers furieus. Belangenorganisaties van zelfstandigen en ondernemers uitten eveneens felle kritiek.

Binnen de VVD-fractie in de Kamer werd het bedrag ‘absurd’ genoemd. VVD en PvdA hebben echter in het kabinet afgesproken, elkaars paradepaardjes ongemoeid te laten, het gevolg van het ‘uitruilen’ tijdens de formatie. Informele pressie op het kabinet lijkt dus nu te hebben geleid tot het intrekken van de plannen.

Weekers zal naar verluidt fiscale maatregelen voor ondernemers voorstellen voor 300 miljoen euro, maar dan als onderdeel van het totale bezuinigingspakket van 6 miljard dat zal worden gepresenteerd. Een politiek analist: “De angel is er uit. Niet alleen zzp’ers, maar ook eigenaren van VOF’s en eenmanszaken zullen komend jaar niet worden getroffen. En mogelijk trekt de economie in de loop van volgend jaar aan, waardoor deze ondernemers ook nadien niet zullen worden aangeslagen.”

Weekers zal een onderzoek aankondigen naar oneigenlijk gebruik van de zzp-regeling. Deze schijnzelfstandigheid-constructies, waarbij een ex-werknemer als zzp’er in dienst treedt bij zijn voormalige werkgever en deze zo belastingvoordeel behaalt, maken een klein maar groeiend deel uit van het totaal aantal van ruim 800 duizend zzp’ers. De staatssecretaris Financiën wil met het oog op zijn Belastingplan 2015 in kaart hebben gebracht om hoeveel gevallen het gaat en hoe dit misbruik kan worden voorkomen.

Bron: lefmoetlonen.nl

Blogs

ZZP Agenda