• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 2 min

Extra coronasteun van 35 miljoen voor startende ondernemers

Het kabinet komt alsnog met een steunregeling voor startende ondernemers die het afgelopen halfjaar last hebben gehad van de beperkende coronamaatregelen, maar niet in aanmerking kwamen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Voor de regeling is 35 miljoen beschikbaar.  

Regeling voor vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022

De ministerraad is akkoord met het voorstel van minister Adriaansen van Economische Zaken en Klimaat om deze regeling voor zzp’ers en andere startende ondernemers op te zetten. De extra coronasteun is bedoeld voor startende ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 of in het eerste kwartaal van 2022 vanwege de coronamaatregelen beperkt zijn in hun bedrijfsactiviteiten.

Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), die de belangen van de leden van Het Ondernemerscollectief behartigt, reageert via Twitter verheugd op het voornemen van het kabinet om startende ondernemers met extra coronasteun bij te staan. Maar de VZN vindt tegelijkertijd dat er méér moet gebeuren. VZN-voorzitter Cristel van de Ven: “Dit is goed nieuws voor de startende ondernemers. Nu graag ook kijken naar alle zelfstandig ondernemers  die vanwege de eis van een eigen bedrijfsopgang buiten de boot vielen van de TVL.”

Overheidshulp aan startende bedrijven om economisch herstel te stimuleren

Het kabinet maakt onderscheid tussen bedrijven die vóór de coronacrisis gestart zijn en ondernemers die tijdens de coronapandemie zijn begonnen. Volgens de regering is deze laatste groep zich meer bewust geweest van het onvoorspelbare karakter van de coronacrisis. En daarmee ook van de financiële risico’s die hiermee gepaard gingen. Maar omdat ook deze startende bedrijven een bijdrage aan snel economisch herstel kunnen leveren, heeft het kabinet besloten deze groep ondernemers te hulp te schieten.

Startende ondernemers die bij de TVL-regeling buiten de boot vielen

De TVL-regeling heeft betrekking op ondernemers die tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021 zijn gestart. Met de extra coronasteun komt het kabinet tegemoet aan de groep startende ondernemers die eerder buiten de boot viel. In de voorgenomen extra startersregeling voor Q4 2021 en Q1 2022 wordt het referentiekwartaal Q3 2021 gehanteerd. Dit specifieke derde kwartaal van vorig jaar had relatief weinig beperkende coronamaatregelen.

Ondernemers die in Q3 2021 zijn begonnen, kunnen alleen subsidie ontvangen voor het eerste kwartaal van 2022.Daarbij wordt als referentieperiode de eerste drie maanden volgend op de maand van inschrijving gehanteerd.

Subsidieregeling wordt de komende tijd uitgewerkt

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat de subsidieregeling de komende tijd in detail uitwerken en hierna openstellen voor de doelgroep. De TVL-startersregeling  wordt namens het ministerie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

ZZP Stappenplan

ZZP Stappenplan

Ga je starten als zzp'er? Gebruik dan ons stappenplan om goed voorbereid te starten als zzp'ers en ontvang een oorkonde.