• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

EIM-rapport 43% zzp'ers minder dan € 1500,-- netto per maand

Uit het EIM-rapport 'Ondernemen voor de toekomst, Innovatie en pensioenen van zzp'ers: resultaten zzp-panel meting II, najaar 2010', blijkt onder andere het volgende.

Uit het EIM-rapport 'Ondernemen voor de toekomst, Innovatie en pensioenen van zzp'ers: resultaten zzp-panel meting II, najaar 2010', blijkt onder andere het volgende.

Van 43 procent van de zzp'ers ligt het netto maandinkomen onder de 1.500 euro, bij circa 20 procent ligt dit boven de 3.000 euro. De verschillen naar opleidingsniveau zijn zeer klein. In de bouw wordt relatief vaak een hoger inkomen gegenereerd, terwijl in de sector zorg en welzijn relatief veel lagere inkomens voorkomen. De lagere inkomens komen vaker voor rekening van parttime zzp'ers. Van alle zzp'ers werkt 20% minder dan 25 uur per week. Daartegenover staat dat 48 procent gemiddeld meer dan 40 uur in het bedrijf werkt. Hoger opgeleide zzp'ers voeren hun bedrijf vaker in deeltijd uit.

Niet alle zzp'ers zijn even afhankelijk van het inkomen dat zij uit hun onderneming genereren. Het zzp-inkomen vormt gemiddeld 60 procent van het totale gezinsinkomen bij zzp'ers. In de bouw is de afhankelijkheid van het gezinsinkomen een stuk groter (72 procent) dan in de dienstverlenende sectoren, zoals zorg en welzijn (42 procent). Dat komt doordat in de bouw bijna alleen mannen actief zijn, die vaak ook kostwinner zijn. In de zorg en welzijn zijn doorgaans meer vrouwelijke zzp'ers actief, die vaker parttime ondernemen. Twee derde van de zzp'ers heeft geen tariefwijziging doorgevoerd in 2010. 22 procent heeft de tarieven of de prijzen verhoogd en 10 procent heeft een verlaging doorgevoerd. De grootste prijsdynamiek is te vinden aan de bovenkant van de markt. Een deel van de zzp'ers is actief op de particuliere markt en is afhankelijk van veel, vaak kleinere, opdrachten. Aan de andere kant zijn er zzp'ers die voornamelijk voor het bedrijfsleven en overheidsorganisaties werken. Het type opdrachtgevers verschilt sterk per sector.

Vooral in de ICT en de overige zakelijke dienstverlening is er sprake van een zakelijke afzetmarkt. In de zorg en welzijn zijn er veel vaker dan gemiddeld zzp'ers die een particuliere klant bedienen. Zzp'ers die op de zakelijke markt actief zijn, werken het vaakst voor het bedrijfsleven. Hoger opgeleide zzp'ers zijn veel vaker actief voor de over heid. Minder opdrachtgevers is vaak gerelateerd aan omvangrijkere opdrachten en een gunstigere prijsvoering. Gemiddeld is 6 procent van de zzp'ers afhankelijk van 1 of 2 opdrachtgevers. Zzp'ers die voornamelijk de zakelijke markt bedienen, zijn het vaakst afhankelijk van 1 of 2 opdrachtgevers. Zzp'ers met 1 of 2 opdrachtgevers zijn vaker parttime zzp'er en ook hoger opgeleid. Voorts blijkt dat gemiddeld 36 procent van de zzp'ers aangeeft dat zij worden ingeschakeld voor innovatie door derden. Voor een belangrijk deel worden zzp'ers ingeschakeld bij het realiseren van nieuwe diensten (43 procent). Uit de meting is tenslotte naar voren dat zzp'ers bewuster met hun pensioen bezig zijn dan gedacht. Niettemin blijkt het voor zzp'ers lastig in te schatten hoeveel geld zij precies opzij dienen te zetten. Uit de meting blijkt dat 85 procent van de zzp'ers het belangrijk vindt om te sparen voor voldoende inkomen op de oude dag. Verder blijkt dat: 59 procent een beeld heeft van het gewenste inkomen op de oude dag, 53 procent weet hoeveel zij daarvoor aan de kant moet zetten, 76 procent weet op welke manier zij geld opzij wil zetten.

Blogs

ZZP Agenda