• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

De website ikwordzzper.nl publiceert 10 jaar overzicht zzp markt!

Het aantal zzp'ers in Nederland groeit gestaag!

Het aantal zzp'ers in Nederland groeit gestaag!

Op zich is dat wel algemeen bekend. Maar hoeveel zijn het er, wat is de leeftijdscategorie en hoe lang werken ze per week? In onderstaande tabel hebben wij de CBS kengetallen voor je uitgewerkt.

Zelfstandigen zonder personeel; persoonskenmerken


Aantal zzp 2001

Aantal zzp

2011

Verschil in 10 jaar

 


Persoonskenmerken

x1000


x1000
x1000

%

 


Totaal mannen en vrouwen 465
722
257 +
55,27
Mannen 315
468
153 +
48,57
Vrouwen 151
254
103 +
68,21
15 tot 25 jaar 19
31
12 +
63,16
25 tot 35 jaar 97
115
18 +
18,56
35 tot 45 jaar 146
221
75 +
51,37
45 tot 55 jaar 131
209
78 +
59,54
55 tot 64 jaar 71
146
75 +
105,63
Herkomst: autochtonen 392
591
199 +
50,77
Herkomst: allochtonen 72
129
57 +
79,17
Herkomst: westerse allochtonen 49
75
26 +
53,06
Herkomst: niet westerse allochtonen 23
54
31 +
134,78
Herkomst: onbekend .
.
Eenpersoonshuishouden 79
121
42 +
53,16
Alleenstaande ouder 11
19
8 +
72,73
Lid van ouderpaar 212
334
122 +
57,55
Lid van paar (geen ouder) 137
209
72 +
52,55
Overige positie in huishouden 26
39
13 +
50,00
Onderwijsniveau: laag 110
137
27 +
24,55
Onderwijsniveau: middelbaar 195
283
88 +
45,13
Onderwijsniveau: hoog 158
294
136 +
86,08
Onderwijsniveau: onbekend 2
8
6 +
300,00
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur p/w
36
49
13 +
36,11
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur p/w
102
193
91 +
89,22
Arbeidsduur: 35 uur of meer p/w
328
480
152 +
46,34
Arbeidsduur: onbekend .
.
Heeft een tweede baan 57
88
31 +
54,39
Heeft geen tweede baan 409
634
225 +
55,01

 Bron: CBS

 

    

Blogs

ZZP Agenda

februari
28