• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

De pensioenbeleving onder ECHTZZP’ers

Hoe denken de zzp’ers op ECHTZZP.NL over pensioen? Een lastige maar open vraag die binnen de afgelopen 24 uur maar liefst 83 reacties opleverden.

Pensioen is nodig (39%) was de eerste gedachte, daarbij wil ik zelf bepalen hoe ik mijn pensioen regel (27%), maar er mag best wel wat door de politiek (fiscaal) geregeld worden (11%).

Hoe denken de zzp’ers op ECHTZZP.NL over pensioen? Een lastige maar open vraag die binnen de afgelopen 24 uur maar liefst 83 reacties opleverden.

Pensioen is nodig (39%) was de eerste gedachte, daarbij wil ik zelf bepalen hoe ik mijn pensioen regel (27%), maar er mag best wel wat door de politiek (fiscaal) geregeld worden (11%).

hoedenkjijoverpensioen

Eerder onderzoek uit 2011 van de Erasmus Universiteit Rotterdam liet al zien dat pensioen te complex is. Dat kunnen we nog moeilijker maken, dus hebben we de vraag gesteld of het vermogen in het pensioen uitwisselbaar zou moeten zijn voor bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Opvallend genoeg ligt hier een redelijke gelijkwaardige verhouding tussen het nee met 40% en een duidelijke 33% ja, plus 6% die vindt dat dit ten dele moet kunnen. Een duidelijke opdracht voor een keuzeoptie?

pensioenuitwisselentegenaov

Tot slot de vraag wat blijft er netto over na jouw pensionering? Of dit alleen voor de deelnemers van ECHTZZP geldt of voor heel Nederland, dat weten we nu niet. Maar 69% verwacht minder netto over te houden dan nu na pensionering (24% zelfs veel minder), 13% meer dan nu en 18% hetzelfde.

inkomensverwachtingnapensionering

Op ECHTZZP is in de maand juni gereageerd met een responsegroep van 144 deelnemers met de opvallende resultaten dat 54% zijn pensioen niet vooruitschuift, daarnaast 61% heeft aangegeven geen pensioenprobleem te hebben en 20% heeft aangegeven niet te gaan stoppen met werken na de pensioenleeftijd. ECHTZZP is 3 juni gelanceerd en doet onderzoek naar de meningen van de ECHTE ZZP’ers…
De pensioenvraag laten we deze week nog even open staan. Doe ook mee, en laat jouw stem horen: verken, herken en deel.

Blogs

ZZP Agenda