• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Aantal zzp'ers in 2012 stabiel

Volgens een vandaag verschenen rapport van de EIM over de marktsector in het MKB in 2011 en 2012 blijft het aantal zzp’ers in 2012 stabiel.

Volgens een vandaag verschenen rapport van de EIM over de marktsector in het MKB in 2011 en 2012 blijft het aantal zzp’ers in 2012 stabiel.

Het aantal zelfstandigen nam in 2011 licht toe. In 2012 zal er geen verdere groei zijn. Een deel van de nieuwe zelfstandigen in 2012 zullen starten omdat zij geconfronteerd worden met ontslag of betrokken zijn bij een reorganisatie. Zij zullen zoeken naar mogelijkheden om toch aan het werk te blijven, bijvoorbeeld als ondernemer. In toenemende mate zullen zelfstandigen stoppen door gebrek aan omzet. Bedrijven bezuinigen op inkoop van diensten. Ook op de inhuur van zelfstandigen wordt bespaard. Per saldo zal de in- en uitstroom van zelfstandigen in 2012 in evenwicht zijn.

In de afgelopen jaren is het aantal zelfstandigen wel toegenomen. Groei komt in de afgelopen jaren vooral voor rekening van de groep zelfstandigen zonder personeel (zzp), die primair zijn arbeid aanbiedt en werkt met weinig kapitaal. Dit is een groep werkenden, die veelal ruime ervaring heeft als werknemer, maar vervolgens als zelfstandige aan het werk is gegaan. Een sterk stimulerend overheidsbeleid, met onder andere belangrijke fiscale voordelen, bevordert de groei van het aantal zzp'ers. Ook de toegenomen maatschappelijke waardering voor het ondernemerschap is een belangrijke stimulans. Het risico van het starten wordt door veel beginnende ondernemers beperkt door in deeltijd te starten (de zogenaamde hybride ondernemer) of door een partner met een stabiel inkomen.

In een aantal sectoren neemt het aantal zelfstandigen af. Dit geldt vooral voor de detailhandel, de autosector, de industrie en de horeca. Dit zijn sectoren die worden gekenmerkt door verzadigde markten. Kostenbeheersing en schaalvergroting staan in deze sectoren centraal, waardoor er voor kleinere bedrijven en voor zelfstandigen minder plaats is. Zo wordt de autosector steeds meer gedomineerd door grote dealerbedrijven en is er in de detailhandel steeds minder plaats voor de speciaalzaak. De huidige conjunctuur versterkt deze trend naar schaalvergroting, waarbij de zelfstandigen en kleine bedrijven in een versneld tempo de markt verlaten.

Bron: PZO

Blogs

ZZP Agenda

augustus
20