• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

10 november: aantal zzp-ers in 10 jaar verdubbeld

In de periode 2000-2009 is het aantal ZZP'ers bijna verdubbeld. Dit blijkt uit onderzoek dat EIM verricht heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens EIM waren er in 2009 ruim 350.000 ZZP'ers actief.

In de periode 2000-2009 is het aantal ZZP'ers bijna verdubbeld. Dit blijkt uit onderzoek dat EIM verricht heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens EIM waren er in 2009 ruim 350.000 ZZP'ers actief.

In het onderzoek zijn door EIM in enquêtes verzamelde gegevens gekoppeld aan reeksen van het CBS. De cijfers laten zien dat in de periode 2000-2009 het aandeel van de ZZP'ers in de beroepsbevolking is toegenomen van 2,6% naar 4,6%. Zowel in 2008 als in 2009 groeide het aantal ZZP'ers, vergeleken met de voorgaande jaren, flink. In 2009 was van de werkzame beroepsbevolking bijna een op de twintig personen ZZP’er.

Definitie
De gekozen definitie van ZZP'er is van grote invloed op het officiële aantal ZZP'ers en de ontwikkeling daarvan. Het meest relevante criterium in de EIM-definitie is de eis dat ondernemers voornamelijk hun eigen arbeid (kennis, kunde, vaardigheden) verkopen. In de enquête is dit door de respondenten zelf aangegeven. Als alle ondernemingen zonder personeel geteld worden, ontstaat een heel ander beeld.

CPB
Een voorbeeld is het Centraal Economisch Plan (CEP) 2010 van het CPB, waarin gesteld wordt dat het aantal ondernemingen zonder personeel amper toeneemt. Dat komt omdat bijvoorbeeld in de zakelijke dienstverlening het aantal ZZP'ers sterk groeit, terwijl in de detailhandel het aantal ondernemers zonder personeel – overwegend geen ZZP'ers in de EIM-definitie – juist daalt.

bron: ikgastarten.nl

Blogs

ZZP Agenda