• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Aantal mannelijke zzp'ers in de zorg in tien jaar verviervoudigd

Onderzoek van Thuiszorgorganisatie Zuster Jansen wijst uit dat mannen die in de zorgsector werken steeds vaker kiezen voor een carrière als zzp'er. In 10 jaar tijd is het aantal mannelijke zzp'ers in de zorgsector met 290% toegenomen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het aantal vrouwelijke zzp'ers in dezelfde periode met 65% is toegenomen. Het onderzoek is uitgevoerd door Thuiszorgorganisatie Zuster Jansen, die CBS data vanaf 2007 tot en met 2017 analyseerde.

Aandeel mannelijk zzp'ers in de zorg in de lift

In de zorgsector werken meer vrouwen (ongeveer 80%) dan mannen (20%). Mannen kiezen naar verhouding echter vaker voor zzp-werk dan vrouwen.

Tussen 2007 en 2017 is het aantal mannelijke zzp'ers in de zorgsector met 290% toegenomen. Het aantal vrouwelijke zzp'ers is in dezelfde periode met 65% toegenomen.

Stijging aandeel van zzp'ers met niet westerse migratieachtergrond

De afgelopen 10 jaar is het aantal zzp'es met niet westerse migratieachtergrond met 268% toegenomen. Een opvallende stijging, als deze wordt afgezet tegen de stijging van het aantal zzp'ers in de zorg met een westerse migratieachtergrond (85%) en zonder migratieachtergrond (57%).

Ongeacht de sterke stijging van zzp'ers met een migratieachtergrond, bestaat het merendeel van de zzp'ers in de zorg nog uit mensen zonder migratieachtergrond (82%).

Zzp'ers worden steeds jonger

In 2007 vielen de meeste zzp'ers in de leeftijdcategorie 45 tot 65 jaar (65%). 32% van de zzp'ers viel in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar. Tegenwoordig valt 56% van de zzp'ers in de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar en valt 37% in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar.

Ook de groepen jongere zzp'ers (onder de 25 jaar) en oudere zzp'ers (boven de 65 jaar) zijn gestegen. In 2007 waren er circa 500 jongere zzp'ers actief in de zorgsector en 1100 ouderen. Tegenwoordig is de groep jongeren gestegen tot ongeveer 2600 en de groep ouderen tot 2900.

Werknemers in de zorg kiezen vaker voor deeltijd werk

De werkweek van werknemers in de zorg wordt steeds korter. Het aantal werknemers dat voltijd werkt is sinds 2007 met 3% afgenomen. Het aantal werknemers dat 20 tot 35 uur per week werkt is daarentegen met 14% gestegen.

Ook het aantal werknemers dat minder dan 20 uur per week werkt is afgenomen. De groep werknemers die tussen de 12 en 20 uur per week werkt is met 22% afgenomen. De groep werknemers die minder dan 12 uur per week werkt is met 19% afgenomen.

Bekijk voor meer informatie over dit onderzoek, inclusief grafische weergaven het volledige onderzoek.

Heb je vragen of wil je advies? Laat dan een bericht achter!

Blogs

ZZP Agenda

februari
28