• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Aandacht voor zzp'ers in de prostitutie in "de Helling".

De 2e Editie van het kwartaalblad voor linkse politiek gaat dit keer geheel over zzp'ers, er is zelfs een rol weggelegd voor de zzp'ers in de prosititutie.

De 2e Editie van het kwartaalblad voor linkse politiek gaat dit keer geheel over zzp'ers, er is zelfs een rol weggelegd voor de zzp'ers in de prosititutie. Hieronder kort even een opsomming van de inhoud:

Linde Gonggrijp van FNV zelfstandigen is het eens met GroenLinks dat je in rechten van werknemers met een vast dienstverband moet snijden ten gunste van meer rechten voor zzp’ers en andere flexwerkers. Zij zegt dat in de nieuwe editie van De Helling, die gewijd is aan de positie van zelfstandigen zonder personeel.

Kees Vendrik schetst de achtergrond van dit standpunt van GroenLinks en pleit voor actief arbeidsmarktbeleid. Journalist Anders Pedersen verwijt links dat ze de zzp’er teveel ziet als een creatieveling en te weinig aandacht besteedt aan de gevolgen van flexibilisering voor de meeste zzp’ers zoals lagere lonen, onderverzekering en een gebrek aan arbeidszekerheid. Politicologe Roos Wouters ziet flexibilisering als de enige manier om een ontspannen samenleving te krijgen en filosoof Leonhard de Paepe vraagt zich af of de zzp’er de guerilla kan zijn die het kapitalisme van binnenuit duurzaam vernieuwt.

Verder aandacht voor zzp’ers in de GGZ, het huishoudelijk werk en de prostitutie. De ‘eigen’ zzp’ers van de Helling portretteren zichzelf en de positie van flexwerkers wereldwijd wordt in beeld gebracht door de fotografen Kadir van Lohuizen en Rob Hornstra. Verder in dit nummer: Dick Pels kritiseert de erfenis van Femke Halsema, Bas Eickhout geeft de kernernergielobby ervan langs en Annie van de Pas geeft de wereld tips voor de omgang met dictators in het Midden-Oosten.

Meer info op www.dehelling.net

Blogs

ZZP Agenda