• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

20% van de modelovereenkomsten tussen zzp'er en opdrachtgever goedgekeurd

Van het totale aantal modelovereenkomsten tussen zzp'ers en opdrachtgevers is ongeveer een op de vijf goedgekeurd door de Belastingdienst. Dat blijkt uit cijfers die staatssecretaris Wiebes (Financiën) openbaar maakte.

 

Wiebes stuurde de brief naar aanleiding van een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur), waarin de staatssecretaris werd gevraagd informatie omtrent de wet DBA openbaar te maken.

Cijfers

Het aantal bij de Belastingdienst aangeboden modelovereenkomsten tot 19 april van dit jaar komt op 7.443. Het aantal goedgekeurde modelovereenkomsten is 1.566: dat is 21%. Van het totaal zijn 2.637 afgekeurd en zijn er 811 overeenkomsten nog te behandelen.

Lange doorlooptijd

De gemiddelde doorlooptijd van een toetsingstraject ligt is 14 weken. In de brief staat daarover: “De doorlooptijd lijkt relatief lang, maar de Belastingdienst heeft een coachende rol. Wanneer de Belastingdienst constateert dat een ingediende overeenkomst onvoldoende kenmerken bevat om buiten dienstbetrekking te kunnen werken stelt de Belastingdienst zich behulpzaam op door bijvoorbeeld de wettelijke mogelijkheden toe te lichten. De Belastingdienst geeft aan wat wél kan en hoe het wel kan. Hierover gaat de Belastingdienst met de indiener van de overeenkomst in gesprek. Zo zijn veel van de eerste ingediende versies onvoldoende, maar maken de daaropvolgende versies wel het oordeel werken buiten dienstbetrekking mogelijk. Een overeenkomst wordt dus niet direct afgewezen wanneer de eerste versie niet voldoet."

Opgeschort

Onlangs werd bekend dat de handhaving van de wet DBA is opgeschort tot 1 juli 2018. “Nu de druk door het opschorten van de handhaving minder groot is, kost het uitoefenen van de coachende rol iets meer tijd. Indieners nemen nu meer tijd om over de mogelijkheden na te denken”, valt in de brief te lezen.

Lees hier de brief van staatssecretaris Wiebes.

Blogs

ZZP Agenda