Wat is factoring?

Om verschillende redenen kan het zijn dat je eigenlijk niet kunt wachten op de betaaltermijn van je opdrachtgever. In dat geval kan het een oplossing en uitkomst zijn om je debiteuren te financieren. Dit heet factoring. In dit artikel leggen we het verschil uit tussen verschillende vormen van factoring en gaan we in het bijzonder in op American factoring. Wat het precies inhoudt, hoe het werkt en wat de voor- en nadelen zijn lees je in dit artikel.

Blogs

ZZP Agenda