• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

ZZP overeenkomst: Wat je moet weten voor je tekent (5 tips)

Het is natuurlijk nog nooit mis gegaan. Waarschijnlijk zie je een ZZP overeenkomst daarom als een formaliteit. Toch kan je beter niet blind tekenen. Vijf punten waar je absoluut op moet letten.

De algemene leveringsvoorwaarden van de meeste opdrachtgevers zijn eenzijdig, dat is algemeen bekend. Veel zzp’ers tekenen zonder mopperen, bang om een mooie opdracht mis lopen. Toch kan je behoorlijk in de problemen raken. BavXL zet de vijf belangrijkste punten voor je op een rijtje.

1. Wie is voor wat verantwoordelijk?

Dat je aansprakelijk bent voor hetgeen je doet, is logisch. Maar je wilt natuurlijk niet verantwoordelijk zijn voor zaken waar je helemaal niet verantwoordelijk voor hoort te zijn. Verzeker je er daarom van dat de werkzaamheden en verantwoordelijkheden duidelijk zijn omschreven.

2. Kan je worden afgerekend op je resultaten?

Is er een resultaatverplichting opgenomen in de overeenkomst? Dit kan voor jou als zzp’er een extra risico betekenen. Wanneer je ondanks je harde werk en je uitstekende kwaliteit toch niet de gewenste resultaten haalt, wil je daar niet voor aansprakelijk gesteld worden. Zeker niet als het resultaat ook door andere factoren dan jouw inzet wordt beïnvloed.

In een redelijke overeenkomst verplicht je je ertoe je werk uit te voeren ‘naar beste inzicht en vermogen’ en ‘naar de eisen van goed vakmanschap.’ Dit wordt ook wel een inspanningsverplichting genoemd.

3. In hoeverre ben je aansprakelijk
?

Spreekt het contract van ‘onbeperkte aansprakelijkheid’? Dan is het van belang hier nog even voor om de tafel te gaan zitten. Je aansprakelijkheid als zzp’er moet in verhouding staan tot de werkzaamheden die je verricht en het honorarium dat je ontvangt.

Een redelijk contract beperkt je aansprakelijkheid tot directe schade en tot een bepaald bedrag. Als het even kan, zou het fijn zijn als je wordt uitgesloten voor vervolgschade. Maar wanneer dit niet tot de opties behoort, zou je aansprakelijkheid op zijn minst beperkt moeten worden tot een vast bedrag.

4. Is de opdrachtgever of het interim-bureau gevrijwaard?

Het mag niet zo zijn dat een opdrachtgever of interim-bureau volledig gevrijwaard wordt van schade. Dit betekent namelijk dat jij, als er iets misgaat, aansprakelijk gesteld kunt worden voor alle schade. Ga hier niet mee akkoord.

5. Is het Nederlands recht van toepassing op je overeenkomst?

Doe je een opdracht in het buitenland, of werk je voor een buitenlandse opdrachtgever? Ga dan na of bij schade en geschil het Nederlands recht van toepassing is. In andere landen gelden vaak andere wetten en regels. Zorg dat je altijd weet waar je aan toe bent.

Wie bovenstaande punten in acht neemt, legt daarmee de basis voor een goed contractmanagement. Natuurlijk blijft er altijd een risico dat je aansprakelijk gesteld wordt. Zorg daarom voor een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het kost bijna niets en het kan je in geval van nood een klein fortuin besparen.

Heb je vragen of wil je advies? Laat dan een bericht achter!

Blogs

ZZP Agenda

augustus
20
Terug naar overzicht
aovXL

aovXL

aovXL is een onderdeel van Kendall & Mason welke al meer dan 50.000 hoger opgeleide ondernemers verzekerd van een goede collectieve verzekering. Via deze blog geven ze meer informatie over verzekeringen of stellen actuele onderwerpen aan de kaart. Bekijk ons collectief met aovXL en vraag vrijblijvend een offerte aan.

Lees hieronder nog meer interessante blogs van het team van aovXL: