• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Wat je als zzp’er over de Verklaring Arbeids Relatie (VAR) moet weten

De Verklaring Arbeids Relatie (VAR) is vanwege recente onrust in de zorg met betrekking tot de uitgifte van de VAR onderwerp van gesprek. Het gaat hierbij met name om welke soorten VAR er door de Belastingdienst worden uitgegeven. In dit artikel komen de verschillende soorten VAR aan bod. Ook wijs ik je op aandachtspunten voor jou en jouw opdrachtgevers.

Welke type VAR past het beste bij jou?

De VAR wordt in twee groepen verdeeld. De eerste groep bestaat uit de VAR-loon (loon uit dienstbetrekking) en de VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden). Opdrachtgevers moeten zelf toetsen of er een (fictieve) dienstbetrekking is. Je kunt jouw opdrachtgevers geen zekerheid geven over het inhouden en betalen van loonheffingen.

De tweede groep bestaat uit de VAR-wuo (winst uit onderneming) en de VAR-dga (inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van jouw vennootschap). Opdrachtgevers hoeven geen toets uit te voeren of er een (fictieve) dienstbetrekking is en hebben de zekerheid dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden. De werkzaamheden die jij verricht, dienen dan wel overeen te komen met de werkzaamheden zoals beschreven in de VAR en dienen binnen de geldigheidsduur van de VAR te vallen. Jouw opdrachtgever moet nog wel jouw identiteit vaststellen en een kopie van jouw identiteitsbewijs en VAR bij zijn administratie bewaren.

Als zzp’er ben je in de meeste gevallen dus gebaat bij een VAR-wuo of VAR-dga.

Discussie in de zorg

De actuele discussie in de zorg gaat vooral over het feit dat de Belastingdienst de zorgverleners een VAR-loon of VAR-row heeft gegeven in plaats van een VAR-wuo. Dit komt vooral doordat veel zorgverleners werken via de bemiddeling van een bureau en de Belastingdienst in veel gevallen vindt dat je dan in dienst bent (of kan zijn) bij het bemiddelingsbureau. Gevolg is dat de opdrachtgevers geen zekerheid kan worden gegeven of zij loonheffingen moeten inhouden en afdragen. In veel gevallen accepteren de bureaus die bemiddelen ook geen VAR-row vanwege bovengenoemd risico. Tevens heb je met een VAR-row ook geen recht op ondernemersaftrek.

Meerdere VAR-verklaringen aanvragen

Los van de zorg houdt het bovenstaande in dat het risico voor opdrachtgevers om jou in te huren bij een VAR-wuo en VAR-dga op het gebied van loonheffingen vele malen kleiner is dan bij de andere VAR-verklaringen. Let er wel op dat als je verschillende werkzaamheden uitvoert, je voor al deze werkzaamheden een aparte VAR-verklaring nodig hebt. Als je bijvoorbeeld ICT-diensten uitvoert, maar als fotograaf actief bent, dan vraag je dus één VAR aan voor de ICT-diensten en één VAR voor de fotografiewerkzaamheden.

Een VAR vraag je jaarlijks aan vanaf 1 september voor het volgende kalenderjaar. Behalve als je gedurende de voorgaande 3 jaar een VAR aangevraagd hebt gekregen voor dezelfde soort werkzaamheden en onder dezelfde voorwaarden, dan ontvang je deze automatisch van de Belastingdienst.

LET OP Per 1 januari 2015  verandert de wijze, waarop je een VAR moet aanvragen. De opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn vanaf dat moment samen verplicht een aantal vragen te beantwoorden om een VAR-aanvraag te kunnen realiseren. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het afgeven van een VAR wordt dan dus bij de opdrachtnemer én de opdrachtgever gelegd. Hiermee worden schijnconstructies voorkomen.

Blogs

ZZP Agenda

juni
25
juni
26
Terug naar overzicht
Marcel van Bakel

Marcel van Bakel

Marcel van Bakel is manager van Thinq.nl. Thinq biedt zzp’ers, eenmanszaken en vof’s een complete online boekhoudoplossing. Nooit meer zelf boekhouden in de avonduren. Thinq regelt jouw complete boekhouding online: scannen, uploaden en klaar! Meer informatie: www.thinq.nl. Volg Marcel via Twitter op @thinqnl.