• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Vrijstelling zzp’ers werkzaam in de zorg, hoe zit het nu?

Op 13 juni jl. heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen inzake de btw-vrijstelling van zzp’ers in de zorg. Er blijkt wel wat moeite te bestaan met de interpretatie van deze uitspraken. Soms wordt bijvoorbeeld aangegeven dat uit de uitspraken blijkt dat iedereen onder gezegd is vrijgesteld van het betalen van btw. Vandaar even meer duidelijkheid: wat zegt de Hoge Raad nu eigenlijk in de uitspraken?

Uitspraak Hoge Raad

De uitspraken die hier van belang zijn, zijn 12/02960 en 13/05580. De Hoge Raad legt in overweging 3.4.4 en 3.4.5 van 12/02960 uit dat omstandigheden zoals het feit dat de eindverantwoordelijkheid voor de medische behandeling berust bij de chirurg dan wel de anesthesioloog, of het feit dat de operatieassistent/ anasthesie-verpleegkundige onder leiding staan van voornoemde specialisten, niet van belang zijn in het kader van het beoordelen van prestaties met het oog op de toepassing van de vrijstelling. De Hoge Raad komt tot deze conclusie, aangezien in deze kwestie, de specifiek uit te voeren werkzaamheden, naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel uitmaken van aan patiënten geboden medische verzorging. Deze werkzaamheden of diensten moeten vervolgens, aldus de Hoge Raad, moeten aangemerkt als ‘medische verzorging’ in de zin van btw-richtlijn 2006.

Zorg ondernemer

In overweging 3.4 van 13/05580 hecht de Hoge Raad allereerst waarde aan het feit dat de werkzaamheden worden verricht als zelfstandig ondernemer, waardoor ervan uit moet worden gegaan dat tussen de ziekenhuizen en de zelfstandige geen arbeidsovereenkomst bestaat. Ook in deze uitspraak  komt de Hoge Raad tot de conclusie dat omstandigheden zoals het feit dat de zelfstandige gehouden is instructies van de ziekenhuizen of anesthesiologen op te volgen en dat hij niet aansprakelijk is voor de schade die voortvloeit uit het verrichten van werkzaamheden, niet inhouden dat geen sprake kan zijn van diensten in de zin van de Wet. Van belang hierbij is dat de zelfstandige een beroep uitoefent, waarvoor regels zijn gesteld in de Wet BIG.

Geen automatische vrijstelling van de btw-verplichting

De uitspraken houden dus níet in dat werknemers die onder gezag staan, automatisch zijn vrijgesteld van de btw-verplichting. Er moet worden gekeken naar de “feitelijk verrichte werkzaamheden”, bijvoorbeeld het feit of de zelfstandige vanuit de beroepsgroep zich dient te houden aan bepaalde regelgeving en dus al onder een bepaalde vorm van toezicht staat.

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht
Sonja da Graça

Sonja da Graça

Sonja da Graça heeft al geruime tijd ervaring als jurist. Zij is op verschillende rechtsgebieden inzetbaar, zie hiervoor ook haar website. Graca Juridische Dienstverlening is partner van ikwordzzper.nl in de regio Rotterdam en aangesloten bij zzpjuristen.nl.

Volg Sonja op Twitter en/of neem een kijkje op haar Facebookpagina