• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Verkiezingskoorts

Er komt meer zekerheid voor flexwerkers: werkgevers met tijdelijke contracten komen onder de loondoorbetalingsplicht van de WW te vallen. Wij zien dat de afspraak tot twee jaar loondoorbetaling het ongewenste effect heeft dat te weinig mensen nog voor vast worden aangenomen, daarom beperken wij deze periode tot één jaar. Het ontduiken van de zekerheidsrechten van werknemers door constructies als payrollling maken we onmogelijk. Uitzendkrachten mogen maximaal een half jaar bij één werkgever werken. De PvdA is tegen stukloon voor de laagstbetaalden. Er komt een verbod op concurrentiebedingen in tijdelijke contracten.”

Er komt meer zekerheid voor flexwerkers: werkgevers met tijdelijke contracten komen onder de loondoorbetalingsplicht van de WW te vallen. Wij zien dat de afspraak tot twee jaar loondoorbetaling het ongewenste effect heeft dat te weinig mensen nog voor vast worden aangenomen, daarom beperken wij deze periode tot één jaar. Het ontduiken van de zekerheidsrechten van werknemers door constructies als payrollling maken we onmogelijk. Uitzendkrachten mogen maximaal een half jaar bij één werkgever werken. De PvdA is tegen stukloon voor de laagstbetaalden. Er komt een verbod op concurrentiebedingen in tijdelijke contracten.”

“We willen de positie van de kleine zelfstandige zonder personeel verbeteren. De broodfondsen als verzekering tegen risico's als ziekte en arbeidsongeschiktheid verdienen actieve fiscale steun. Er komt een plicht om zich te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zzp'ers krijgen onder bepaalde omstandigheden toegang tot de bijstand. Ze krijgen ook toegang tot bestaande fondsen voor scholing en ze krijgen het recht op even goede arbeidsomstandigheden als werknemers. Werknemers die als zzp’er aan de slag gaan mogen een aantal jaren aangesloten blijven bij het oude pensioenfonds. Schijnconstructies waarbij de werkgever een werknemer eerst ontslaat om deze vervolgens als zzp’er weer in te huren, gaat de Arbeidsinspectie harder aanpakken.”

Dit zijn dus de maatregelen die de PvdA denkt te moeten nemen om de arbeidsmarkt moderner te maken. Ik heb echter de indruk dat de problematiek niet helemaal begrepen wordt. Laten we een aantal voorstellen eens nader bekijken.

Wat in het oog springt is het voorstel tot verplichte verzekering van zzp'ers. In mijn ogen is het juist kenmerkend voor het ondernemerschap dat men volledig vrij is om de keuze te maken onder welke voorwaarden men het ondernemerschap wil uitoefenen. Daarbij past het niet om verplichtingen op te nemen. Beter zou zijn om kaders te scheppen waarin diverse mogelijkheden worden geboden, voor zover ze dan al niet bestaan…….Vrij ondernemerschap kenmerkt zich door een vrije keuzemogelijkheid.

Als de maximale termijn voor uitzendkrachten om bij dezelfde werkgever te werken wordt gereduceerd tot zes maanden vergeet men een aantal zaken. Bijvoorbeeld de wettelijke mogelijkheid om tijdelijke arbeidsovereenkomsten maximaal twee keer te verlengen voordat er een vast contract moet worden aangeboden. Dit is zoals u weet gewoon wettelijk bepaald of wil de PvdA de wet op de arbeidsovereenkomst veranderen ? Ik kan me dat eerlijk gezegd niet voorstellen. Buiten dat, wat gaan we doen met die uitzendkrachten na zes maanden?

Een andere wonderlijke opmerking is dat zzp'ers toegang zullen krijgen tot de bijstand. Het is al jaren zo geregeld dat iedere Nederlander aanspraak kan maken op die regeling. Zouden de opstellers de wet niet kennen?

Je zou dat laatste bijna zeggen als je naar de voorstellen kijkt om schijnconstructies tegen te gaan. Gewoon controleren of artikel 610 van het Burgerlijk Wetboek word nageleefd door de werkgevers. Daar is deze problematiek helder en duidelijk omschreven, u kunt dit nalezen in een van mijn vorige blogs. Ik ben in ieder geval blij dat men de klok heeft horen luiden, nu nog even naar de klepel zoeken……..

Luuk Blom

Andere blogs van Luuk:

Luuk Blom is oud 2e Kamerlid van de PVDA.
Sinds september 2011 is hij werkzaam bij Uniforce Group.

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht
Luuk Blom

Luuk Blom

Luuk Blom is oud 2e Kamerlid van de PVDA. Sinds september 2011 is hij werkzaam bij Uniforce Group.

Lees hieronder meer blogs van Luuk: