• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Studiekosten nog aftrekbaar over 2014?

Voor een zzp'er is de aftrekbaarheid een duidelijk verhaal. Alle uitgaven die je doet met het oog op de zakelijke belangen van je onderneming zijn zakelijke kosten, die aftrekbaar zijn van de winst. Dat geldt ook voor de kosten van een studie of opleiding ten behoeve van je onderneming.

De reiskosten met het openbaar vervoer of met de privé auto, die zakelijk wordt gebruikt, zijn zakelijke kosten.

De kosten van een computer en bijbehorende apparatuur zijn aftrekbaar. Op investeringen die groter zijn dan € 450 dient te worden afgeschreven en bestaat mogelijk recht op investeringsaftrek. Ook een aktetas en diplomatenkoffer zijn aftrekbaar als je deze voor de onderneming  gebruikt.

Er zijn wel een aantal kosten, waarvan de aftrek beperkt is, zoals kosten van voedsel, drank en genotmiddelen. Reis- en verblijfkosten zijn in principe aftrekbaar tot een maximumbedrag van € 1.500, tenzij de aard van je werkzaamheden met zich meebrengt dat er hogere kosten moeten worden gemaakt (b.v. een verplichte cursus van een arts in het buitenland).

De uren die je besteedt aan studie en opleiding ten behoeve van je onderneming tellen mee voor het urencriterium!

Particulieren

Voor particulieren is de aftrek vanaf 2013 gewijzigd. De regels voor de persoonsgebonden aftrek zijn van toepassing. De kosten zijn alleen aftrekbaar in het jaar waarin ze worden betaald en er geldt een drempel ad €250. In principe is alleen aftrek mogelijk tot een maximumbedrag ad € 15.000 per jaar, maar er zijn uitzonderingen. De studie of opleiding moet verband houden met een verbetering of verandering van je financieel-economische positie (opleidingen en/of cursussen) en/of het behoud van je beroepspositie (bv. permanente educatieverplichtingen).

Het gaat alleen om de kosten die je betaalt voor je zelf en/of je fiscale partner. De kosten die je betaalt voor de studie van je kinderen zijn hier niet aftrekbaar, maar kunnen mogelijk wel aftrekbaar zijn als kosten van levensonderhoud.

In principe zijn alleen nog de volgende kosten aftrekbaar:

  • les- en collegegelden (lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld, promotiekosten)
  • door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Aftrek van de kosten van een computer en bijbehorende randapparatuur is niet meer mogelijk.
Aftrek van reiskosten is niet toegestaan.

Studiefinanciering

Ook de kosten voor een studie, die valt onder de regels van de Wet Studiefinanciering (WSF) kunnen voor aftrek in aanmerking komen. Ook hier gaat het alleen om de werkelijke kosten.

De uitkering, die ontvangen wordt via de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) vermindert de aftrekbare kosten.
Ook een beurs via de WSF beperkt de aftrekbaarheid; dit geldt voor zowel de basisbeurs als de aanvullende beurs. Ook de prestatiebeurs moet direct in mindering worden gebracht op de aftrekbare studiekosten. Mogelijk kan dat op een later moment worden herzien.

Deze regels zijn best wel lastig, maar het gaat te ver om alles in dit artikel uit te leggen. Als je meer wilt weten kun je het nakijken op de website van de Belastingdienst  of neem contact op met een van de partners van ikwordzzper.nl via www.zzpboekhoudkantoor.nl

Blogs

ZZP Agenda

augustus
20
Terug naar overzicht