• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Pensioenfonds voor zzp'ers; wat zijn de alternatieven?

De laatste maanden is er veel aandacht geweest voor het nieuwe pensioenfonds voor zzp'ers. Veel zzp'ers zien deze regeling helemaal niet zitten en willen het liever zelfstandig regelen. Ik wil me niet in deze discussie mengen. Iedereen kan en mag zelf beslissen wat het beste bij je past.

Andere oplossingen

Als zzp'er heb je ook een aantal andere mogelijkheden om te sparen voor later:

  • gewoon geld opzij zetten op een spaarrekening en er niet aan komen (stortingen zijn niet aftrekbaar, de uitkering is later niet belast). De meest simpele manier, maar niet voor iedereen geschikt. Het saldo van een gewone spaarrekening telt mee bij je vermogen en kan in box 3 worden belast.
  • een lijfrenteverzekering afsluiten bij een verzekeraar (premie aftrekbaar, de uitkering is later wel belast).
  • een lijfrentespaarrekening openen bij een bank (stortingen aftrekbaar, de uitkering is later wel belast). De laatste jaren geven veel mensen hier de voorkeur aan.
  • Wat zijn de voordelen? De kosten zijn meestal lager en de uitkeringen zijn meestal hoger. En het saldo van de lijfrentespaarrekening hoef je niet op te geven in box 3 voor de inkomstenbelasting.
  • de oudedagsreserve (toevoeging aftrekbaar, nu nog geen geld betalen, later wel belast)

Lijfrente

Zowel bij de lijfrenteverzekering als bij de lijfrentespaarrekening heb je te maken met de regels van de jaarruimte en de reserveringsruimte. Aftrek is alleen mogelijk bij een aantoonbaar pensioentekort.

Oudedagsreserve

In deze blog wil ik meer aandacht besteden aan de oudedagsreserve. Het is een speciale regeling voor zelfstandige ondernemers in de inkomstenbelasting.
Je mag in 2014 10,9 % van je winst reserveren tot een maximum van € 9.542, maar het is niet verplicht.  In 2015 wordt het percentage verlaagd naar 9,8 % en het maximum verlaagd tot € 8.640.

Het is niet mogelijk om een lager bedrag toe te voegen. Je hebt de keuze tussen niet toevoegen of maximaal toevoegen. Eigenlijk is dat wel heel vreemd. Het lijkt me veel handiger, als hier in de toekomst meer flexibiliteit in komt. Het is nog niet duidelijk wat er in de nieuwe belastingplannen van het kabinet met deze faciliteit gaat gebeuren.

Je hoeft het geld niet af te storten naar een verzekeraar of een bank, maar je kunt het eenvoudig op je balans zetten. Het is “een papieren reserve” die je later om kunt zetten door er bv. een lijfrente mee aan te kopen en waarover je dan pas later inkomstenbelasting gaat betalen. Het is wel verstandig om het geld, dat je reserveert meteen apart te zetten op een spaarrekening.

Het bedrag waarmee de oudedagsreserve afneemt is belastbare winst, de betaalde premie of koopsom voor een lijfrente is aftrekbaar.

Voor sommige zzp'ers is dit uitermate geschikt. Je kunt de belastingheffing uitstellen naar een later moment en dan mogelijk gebruik maken van een lager tarief. Als je de onderneming staakt of overlijdt, dan moet er fiscaal worden afgerekend.

Voor- en nadelen

De regeling kent voor- en nadelen. Een groot voordeel is de mogelijkheid om geld beschikbaar te houden binnen je onderneming. Je hoeft geen geld naar een verzekeraar of bank te storten en je kunt de betaling van inkomstenbelasting uitstellen naar een later moment. Mogelijk kan je in de toekomst ook afrekenen tegen een lager tarief, als je dan een lager inkomen hebt.

Een nadeel is dat het geen echte oudedagsvoorziening is. Er is geen wettelijke verplichting, dat de middelen bij pensionering daadwerkelijk aanwezig moeten zijn. En je bent niet verplicht om de oudedagsreserve te gebruiken voor een pensioenvoorziening. Maar dan moet je wel afrekenen met de fiscus, vaak op een moment, waarop het je helemaal niet uitkomt.

Bij een jaarlijks wisselende winst kan je niet optimaal gebruik maken van de oudedagsreserve. Je hebt altijd te maken met het maximumbedrag.

Toevoegen aan en opbouwen van de reserve
Wanneer mag je aan de oudedagsreserve toevoegen?

  • Je bent ondernemer en
  • Je hebt de AOW leeftijd nog niet bereikt en
  • Je voldoet aan het urencriterium.

Toevoegen aan de oudedagsreserve is niet verplicht. Naast toevoegen aan de oudedagsreserve heb je aanvullend de mogelijkheid om lijfrentepremie in aftrek te brengen, maar de toevoeging aan de oudedagsreserve heeft wel invloed op de jaarruimte. Als je verplicht deelneemt aan een bedrijfs- of beroepspensioenregeling ben je verplicht om met de betaalde premie rekening te houden.

Afnemen van de reserve

Je kunt (een deel van) de reserve vrijwillig omzetten in een lijfrente. De reserve daalt dan met het bedrag, dat je aan premies of stortingen hebt gedaan.
De reserve moet verplicht afnemen als je de AOW leeftijd bereikt en/of (gedeeltelijk) staakt, terwijl het bedrag van de oudedagsreserve hoger is dan je ondernemingsvermogen.

Als je je onderneming helemaal staakt, dan valt de reserve vrij en behoort tot de belaste (stakings-) winst. In de praktijk blijkt, dat veel ondernemers op dat moment over te weinig liquide middelen beschikken om de oudedagsreserve af te storten en dan geconfronteerd worden met een forse belastingaanslag.

Conclusie

Het is een complexe regeling met voor- en nadelen. Een goede mogelijkheid om het betalen van inkomstenbelasting uit te stellen en misschien een manier om dan later minder belasting te maken, als je op dat moment in een lager belastingtarief valt.

Je hebt als ondernemer natuurlijk recht op de 14 % MKB-winstvrijstelling en mogelijk op de ondernemersaftrek, als je voldoet aan de voorwaarden. Als je belastbaar inkomen in box 1 boven de € 56.531 uitkomt, dan wordt dat deel van je inkomen tegen 52 % belast. De bijbehorende winst is ca. € 75.000, zonder rekening te houden met andere aftrekposten in box 1. Het inkomen tussen € 33.363 en € 56.531 wordt belast tegen 42 %. Het verschil tussen 52 % en 42 % is wel heel aantrekkelijk voor zzp´ers, die van de oudedagsreserve gebruik willen maken. Jammer genoeg zijn er niet veel zzp´ers die zo veel winst maken!

Maar er zijn zeker ook nadelen. Het is slechts “een papieren oudedagsvoorziening”  zonder financiële zekerheid. Het is noodzakelijk om geld apart te zetten om later niet te worden geconfronteerd met grote problemen.

Denk er nog maar eens over na. Er zijn diverse mogelijkheden om voor je zelf iets opzij te zetten voor later!

Mocht je vragen hebben, de partners van ikwordzzper.nl staan graag voor jou klaar om je te helpen. Kijk op www.zzpboekhoudkantoor.nl en zoek een boekhouder bij jou in de buurt. 

Blogs

ZZP Agenda

juni
25
juni
26
Terug naar overzicht