• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Hoezo verzekerd?

Vandaag werd een rapport openbaar waarin werd bekend gemaakt dat ruim 60 procent van de ZZP-ers geen vorm van arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Het onderzoek werd verricht door het ministerie van Financiën. Voornaamste reden van het niet verzekerd zijn ligt aan de hoogte van de premie. De cijfers geven dus ook aan dat 40 procent wel de moeite heeft genomen om een regeling te treffen.

Vandaag werd een rapport openbaar waarin werd bekend gemaakt dat ruim 60 procent van de ZZP-ers geen vorm van arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Het onderzoek werd verricht door het ministerie van Financiën. Voornaamste reden van het niet verzekerd zijn ligt aan de hoogte van de premie. De cijfers geven dus ook aan dat 40 procent wel de moeite heeft genomen om een regeling te treffen.

De meeste regelingen zijn AOV polissen bij particuliere verzekeraars. Uitgangspunt bij dit soort verzekeringen is dat men zelfstandig ondernemer is, ZZP-er bijvoorbeeld. En daar ligt gelijk een probleem. In mijn vorige blog gaf ik al aan dat de wetgeving omtrent arbeidsovereenkomsten merkwaardig simpel in elkaar steekt. Het zou heel goed kunnen zijn dat iemand zich zelfstandig ondernemer noemt maar dat feitelijk voor de wet niet is. Dat dat vervelende consequenties zou kunnen hebben voor de fiscaliteit gaf ik daar al aan. Maar ook op het gebied van de AOV polissen zou dezelfde wetgeving tot een zeer koude douche kunnen leiden voor de betrokkene.

De verzekeraar gaat er bij aanvang van de verzekering van uit dat de verzekeringsnemer ondernemer is, en dus niet in loondienst. In de polisvoorwaarden is altijd een artikel opgenomen waarin staat dat de verzekerde verplicht is te melden als er voor hem of haar een loondienstsituatie ontstaat. Doet de verzekerde dat niet dan wordt de overeenkomst ontbonden. Stel nu dat de ZZP-er bij een arbeidsongeschiktheidssituatie controle krijgt waaruit blijkt dat er feitelijk volgens de wet sprake is van een loondienstverband. Als de verzekerde dat niet heeft gemeld is er dus helemaal geen dekking. Ook hier geldt weer de feitelijke arbeidssituatie en niet wat er ingevuld is op het aanvraagformulier. Als de verzekeraar zich op deze wetgeving beroept volgt er dus geen uitkering maar wordt de verzekering ontbonden. Hele koude douche dus.

Binnen die 40 procent ZZP-ers  is er dus een aanzienlijk aantal die denken verzekerd te zijn maar feitelijk staan de zaken er anders voor. Ik raad iedereen aan eens goed naar de aard van zijn of haar huidige opdracht te kijken en vervolgens de polisvoorwaarden te checken. Kon wel eens die koude douche voorkomen.

Luuk Blom

Luuk Blom is oud 2e Kamerlid van de PVDA.
Sinds september 2011 is hij werkzaam bij Uniforce Group.

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht
Luuk Blom

Luuk Blom

Luuk Blom is oud 2e Kamerlid van de PVDA. Sinds september 2011 is hij werkzaam bij Uniforce Group.

Lees hieronder meer blogs van Luuk: