• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Het draait om mensen

Zodra je met een nieuwe onderneming begint, zal je merken dat je in het begin bijna alles zelf moet doen. Maar het is onmogelijk om op die manier door te gaan wanneer je onderneming groeit. Je zult mensen moeten inhuren en opleiden om de bedrijfsprocessen goed te laten verlopen.

Daarbij spelen vier elementen binnen je onderneming een belangrijke rol, namelijk productinnovatie (de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten), marketing (het bereiken van je doelgroep met de juiste boodschap), bewaking van de productiviteit (een efficiënt gebruik van de beschikbare tijd en middelen) en bewaking van je winstmarge (zodat er financiële ruimte is voor groei, investeringen en opbouw van financiële reserves).

Persoonlijke interactie

Het inhuren of in dienst nemen van mensen houdt niet in dat je afstand kunt nemen van je onderneming en van je verantwoordelijkheid om bezig te zijn en te blijven met het verbeteren van je verkoopstrategie en met de huidige methoden om winst te genereren. Want hoe goed de mensen die je inhuurt ook zijn, jij zult altijd meer aandacht schenken aan de lange termijn gezondheid van je onderneming dan zij doen. Het inhuren van mensen betekent ook niet dat je afscheid kunt nemen van je contact met klanten, met de mensen op de werkvloer. Het blijft jouw taak iedereen te motiveren en te helpen zich verder te ontwikkelen.

Bewaking van je winstmarge

Van de vier genoemde elementen is bewaking van je winstmarge de belangrijkste. Je zult merken dat het moeilijk is om winst te maken, simpelweg omdat iedereen zal proberen je ervan te weerhouden. Je leveranciers zullen trachten je meer in rekening te brengen dan je je kunt veroorloven. Je klanten doen alles om je minder te betalen dan je verdient. En soms zal je ook merken dat je medewerkers meer betaald willen krijgen dan ze waard zijn.

Dat betekent dat je het spel moet leren spelen. Want om toch winst te kunnen maken, dien je in staat te zijn om op een vriendelijke, maar duidelijke manier druk uit te oefenen op je leveranciers, zodat ze je goede prijzen en tarieven geven. Doe je dit niet direct vanaf het begin, dan zullen de prijzen en tarieven geleidelijk stijgen. En daarmee zal jouw winstmarge verkleinen. Uiteindelijk zal je helemaal geen winstmarge meer overhouden en dat is een situatie die je niet lang volhoudt. Om winst te kunnen maken en de noodzakelijke financiële ruimte te krijgen, moet je je klanten tevreden stellen, zowel voor, tijdens als na hun aankoop. Je moet ze continu nieuwe en betere producten en diensten aanbieden, waarbij je van hun positie uitgaat en tracht hen een aanbod te doen dat in hun ogen juist is. Leg je deze verantwoordelijkheid bij iemand die minder gemotiveerd is, dan zullen je concurrenten geleidelijk je klanten overnemen. En als zij het niet doen, dan springt een nieuwe ondernemer in het gat dat is ontstaan.

Oog voor nieuwe ontwikkelingen

Het is belangrijk dat je zelf en in overleg met je medewerkers altijd blijft aandringen op betere prijzen of tarieven en dat je de kwaliteit blijft bewaken. Dat houdt in dat je op de hoogte moet blijven van de huidige online technologieën, die zich in een razend tempo ontwikkelen. Vaak zie je dat ondernemers zich afsluiten of geen tijd willen investeren in het eigen maken en inzetten van deze technologieën. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, want de belangrijkste marketingtaak van je onderneming – weten hoe je op een efficiënte manier nieuwe klanten binnenhaalt – mag je niet delegeren, die moet je in samenwerking met anderen uitvoeren. Want hoe kun je anders beslissen waaraan je je euro’s voor marketinginspanningen gaat besteden? Ook hier draait het weer om persoonlijke interactie, waarna jij in staat bent de juiste beslissingen te nemen.

Persoonlijke interactie kan stress veroorzaken

Je bent als zzp’er interim manager en je beste medewerker besluit dat hij een filmscript wil schrijven en vraagt om een sabbatical. Hij heeft tot zijn vertrek niet veel zin om nieuwe taken op zich te nemen. Wie gaat proberen hem productief en gemotiveerd te houden? Of een concurrent probeert een van je beste marketingmedewerkers bij het bedrijf waar je nu een klus doet weg te kopen. Hoe voorkom je dat ze haar baan opzegt? In het privéleven van je IT-manager zit alles tegen en hij dreigt met iedereen ruzie te maken. Hoe zorg je als interimmer ervoor dat hij weer goed in zijn vel komt te zitten en met iedereen een goede werkrelatie houdt?

Er is maar één persoon die deze problemen kan oplossen. En dat ben jij. En hoe los je deze problemen op? Niet door e-mails te sturen. Ook niet door iemand anders te vragen een gesprek met hen te hebben. Je moet zelf tijd vrijmaken in je agenda en zelf de noodzakelijke ‘reparaties’ uitvoeren.

Omdat persoonlijke interactie – met collega’s, medewerkers, leveranciers (waaronder zzp’ers) en klanten – vaak stress oplevert, zijn we vaak geneigd om het aan anderen te delegeren of geautomatiseerde systemen en procedures te hanteren om die stress te vermijden. Bijvoorbeeld door maar één keer per jaar een formeel beoordelingsgesprek te voeren. Maar dat werkt niet. Je moet elke dag even in contact komen met de ander. Zeker de persoonlijke interactie met klanten kan veel stress opleveren, want je moet heel goed met hun feedback op jouw producten en diensten kunnen omgaan. En kunnen inspelen op de individuele eigenschappen van je klant.

Jouw gebruiksaanwijzing – een tool voor persoonlijke interactie

In zijn boek De gebruiksaanwijzing van uw medewerker beschrijft auteur Hans Faas hoe je met behulp van de DISC-methode je communicatie en interactie met anderen optimaal kunt laten verlopen. Niet alleen met je medewerkers, maar ook met je partner, je kinderen en met je buren. De gebruiksaanwijzing van mensen is gebaseerd op hun karakter en hun gedragsvoorkeuren. In 400 v.C. was het Hippocrates die mensen al verdeelde in vier temperamenten. In 1917 publiceerde Carl Jung zijn Psychologischen Typen, waarin ook hij vier typen onderscheidde. Hij noemde ze Thinking, Feeling, Sensation en Intuition. En op deze typen is het bekende assessmentinstrument MBTI (Myer Brigs Type Indicator) gebaseerd. In 1928 publiceerde de Amerikaanse psycholoog William Moulton Marston zijn standaardwerk Emotions of Normal People. Hij gebruikte de vier typen Dominant, Influencing, Steady en Compliant (DISC). DISC is in de praktijk de meest toegankelijk methode voor niet-psychologen en daarmee een belangrijke tool voor jouw persoonlijke interactie met anderen.

De DISC-methode stelt je in staat de interactie zo te laten verlopen dat je het gewenste resultaat krijgt zonder dat de interactie zelf stress bij jou oplevert. De oefeningen die de auteur aanreikt om de gebruiksaanwijzing van anderen te leren lezen, zijn waardevol en helpen je vol vertrouwen de persoonlijke interactie – zelfs met onbekenden – aan te gaan.

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht
Wouter ter Reehorst

Wouter ter Reehorst

Wouter ter Reehorst (1960) is auteur van Succesvol als zzp’er (www.boomnelissen.nl) en Film van jouw leven (www.gvmedia.nl).

Hij helpt (vaak jonge) ondernemers hun talenten te ontwikkelen en iets op te bouwen waar zij trots op kunnen zijn. In de boeken, workshops en columns deelt hij zijn ervaringen als ondernemer en informal investor.

Als bestuurslid van diverse stichtingen heeft cultureel ondernemerschap zijn belangstelling.

In zijn vrije tijd is hij actief als drummer en sportvlieger.