• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Geld verdienen met de middelingsregeling!

De middelingsregeling in de inkomstenbelasting kan ook voor jou interessant zijn als zzp'er. Het is een regeling, die niet bij iedereen bekend is, maar die jou wel belasting kan besparen.

De middelingsregeling in de inkomstenbelasting kan ook voor jou interessant zijn. Het is een regeling, die niet bij iedereen bekend is.

Het komt vaak voor dat het belastbaar inkomen in box 1 in een bepaald jaar sterk afwijkt van andere jaren waardoor een deel van het belastbaar inkomen tegen een hoger tarief wordt belast. Dat kan verschillende redenen hebben:

-    Grote verschillen in de winst
-    Beginnen of stoppen met werken
-    Grote verschillen in inkomen door b.v. een ontslagvergoeding
-    Hoge andere inkomsten en/of aftrekposten (b.v. alimentatie die in 1 keer wordt afgekocht).

Natuurlijk zijn er weer fiscale spelregels. Even kort de hoofdlijnen.

In het jaar 2013 werd het belastbaar inkomen tussen € 33.363 en € 55.991 belast tegen 42 % en het belastbaar inkomen boven € 55.991 tegen 52 % (voor 2014 zijn deze bedragen € 33.363 en € 56.531).

Middeling wordt niet automatisch door de Belastingdienst toegepast. Je moet hier schriftelijk om verzoeken en de berekening bijvoegen. Het is altijd raadzaam om de berekening over meerdere jaren te maken en vervolgens te kijken welk middelingstijdvak het meeste oplevert.

Het belastbaar inkomen bedraagt b.v. in 2011 € 10.000, in 2012 € 65.000 en in 2013 € 20.000.

Dit komt regelmatig voor bij startende ondernemers. Verder is het niet vreemd dat de winst over 2013 een stuk lager is geworden door de gevolgen van de crisis. Als de definitieve aanslag over 2013 is vastgesteld kan ook dit jaar in de berekening worden meegenomen.

Met een wisselend inkomen kan het voorkomen dat over een bepaald jaar eigenlijk te veel inkomstenbelasting is betaald. Over een periode van 3 jaar achter elkaar kan het inkomen dan per jaar gelijkmatig verdeeld worden met een lagere gemiddelde belastingdruk.

Ook het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt kan worden meegenomen, maar dan moet wel heel goed naar de berekening worden gekeken. De betaalde inkomstenbelasting en premies in het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt dienen te worden gecorrigeerd.

Middeling kan per saldo tot een teruggaaf leiden, als de teruggaaf hoger is dan het drempelbedrag ad € 545.

Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen of zoek een boekhouder bij jou in de buurt via www.zzpboekhoudkantoor.nl

Klik hier voor meer informatie over de middelingsregeling

bron: Belastingdienst.

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht