• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

De jacht op de “schijn zzp´er”

De Belastingdienst heeft aangegeven ruim 100 miljoen uit te geven aan de zzp´ers. Niet via een welkome belastingteruggaaf, nee de 100 miljoen wordt uitgegeven aan “schijnzelfstandigen“ die wel van de fiscalen voordelen gebruik maken, maar er eigenlijk geen recht op hebben. Wanneer bent u ondernemer, en wanneer juist “schijnzelfstandige”? In dit artikel leest u hoe het zit.

Belastingvoordelen voor ondernemers

Zzp´ers hebben meestal een eenmanszaak. De keuze voor een eenmanszaak is vanuit een belastingoogpunt ook zeker de meest verstandige optie. Een zzp´er met een eenmanszaak betaalt net als een werknemer in loondienst inkomstenbelasting in Box 1. In tegenstelling tot de werknemer wordt de zzp´er beloond voor het risico dat hij loopt door als zelfstandige aan de slag te gaan.

Een zzp´er met een eenmanszaak heeft recht op zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. In de eerste 3 jaar geldt er ook nog de startersaftrek. Door al deze aftrekposten is de belastingdruk voor deze groep relatief laag.

Een ander bijkomend belastingvoordeel voor de opdrachtgever van de zzp´er,  is dat zijn opdrachtgever geen werkgeverspremies verschuldigd is. Dit is wel het geval bij werknemers. Dit scheelt ongeveer 20% van de totale kosten.

Een voorbeeld om de verschillen weer te geven:

U heeft een opdracht voor de duur van één jaar gekregen bij Google. U heeft met deze opdracht in totaal €30.000 verdiend. Wat zijn dan uw netto inkomsten na belasting?

U werkt als zelfstandige  
Inkomsten     € 30.000  
         
Zelfstandigenaftrek    €        7.280    
Startersaftrek    €        2.123 -/-  
         
Belastbare winst inclusief aftrek     € 20.597  
         
MKB-winstvrijstelling (14%)    €        2.884 -/-  
         
Belastbaar inkomen     € 17.713  
         
         
Totale belasting (ex korting)   36% € 6.421  
         
Heffingskorting    €        1.967    
Arbeidskorting    €        2.220 -/-  
         
Totale belasting (inclusief korting)     € 2.234  
         
Bijdrage Zvw   4,85% € 859  
         
Totale lasten     € 3.093  
         
         
Inkomsten     € 30.000  
Totale lasten     € 3.093  
Totale netto inkomen     € 26.907  
         

Wat als Google u als werknemer in dienst zou nemen en het totale budget voor de loonkomsten hetzelfde zou zijn als voor de zzp´er (€ 30.000).

 

U werkt als personeelslid
Inkomsten   € 30.000
     
Werkgeverslasten (20%)  €         5.000 -/-
Bruto salaris personeelslid                     € 25.000
     
Te betalen belasting 36,25% en 42%)  €         9.410  
                      € 15.590
     
Heffingskorting  €         1.967  
Arbeidskorting  €         2.220 +/+
     
Netto loon                     € 19.777
     
     
Werkgeverslasten  €         5.000  
Werknemerslasten  €         5.223 +/+
Totale belasting te voldoen wg en wn                     € 10.223
     
Netto loon zelfstandige €        26.907  
Netto loon Personeelslid €        19.777  
     
Verschil loondienst vs. zelfstandige                      € 7.130

 

U ziet dat het verschil tussen zelfstandigen en werknemers bij een opdracht waaraan de opdrachtgever € 30.000 uit wil geven ruim € 7.000 netto bedraagt. Echter, niet iedere persoon met een eenmanszaak is automatisch ook een zelfstandige (het zgn “ondernemerscriterium”). U dient er goed op te letten dat uw opdracht niet te veel op een (verkapt) dienstverband lijkt.

Wanneer voldoet u aan het ondernemerscriterium?

U bent op basis van het Burgerlijk recht (Privaat recht) altijd ondernemer als u opdrachten aangaat met uw eenmanszaak of vof. U heeft geen recht op de zekerheden die wel voor werknemers gelden, zoals ontslagvergoeding, doorbetaling bij ziekte etc. Echter, toch is dit vanuit een fiscaal perspectief niet voldoende om als ondernemer te worden aangemerkt. Er zijn een aantal additionele eisen die de Belastingdienst stelt aan het zijn van ondernemer in fiscale zin.

Eisen ondernemerscriterium

Belastingdienst heeft de volgende toetscriteria gegeven om te beoordelen of er sprake is van ondernemerschap in fiscale zin. Hiervan is sprake indien u:

  • minimaal drie verschillende opdrachtgevers heeft;
  • niet meer dan 70% van de inkomsten aan dezelfde opdrachtgever factureert;
  • een ander in uw plaats kunt sturen, zonder dat dit een probleem is;
  • niet in een gezagsverhouding staat tot uw opdrachtgever, u bent een wederpartij dus uw opdrachtgever is niet uw “baas”;
  • voor eigen risico de onderneming drijft. Met andere woorden, als u een opdracht niet naar tevredenheid verricht, dan hoeft een opdrachtgever u niet te betalen;
  • niet betaald krijgen als u ziek bent;
  • reclame maakt voor uw onderneming (visitekaartjes, advertenties, een website, etc.).

De Belastingdienst beoordeelt op basis van deze vragen of u als ondernemer kwalificeert. Voldoen u aan deze eisen? Dan zal de Belastingdienst u als ondernemer aanmerken. U kunt dan verzoeken om een zogenaamde VAR-WUO (Verklaring Arbeid Relatie - Winst Uit Onderneming).

Ik voldoe niet aan deze vereisten, maar ik heb toch een VAR-WUO ontvangen.
Dan ben ik toch “gewoon” ondernemer?

Nee. Een van de grootste misvattingen van de VAR-WUO (Verklaring Arbeid Relatie - Winst Uit Onderneming) is dat u bij bezit hiervan voor de fiscus direct als ondernemer aangemerkt wordt. De VAR wordt afgegeven op basis van uw aanvraag. Een inhoudelijke toets zal de Belastingdienst alleen achteraf verrichten, bij bijvoorbeeld een boekencontrole.
Niet uw opdrachtgever, maar u bent verantwoordelijk voor naheffingen als achteraf blijkt dat u geen recht had op een VAR-WUO.
De Belastingdienst heeft tenminste 5 jaar de tijd om uw aangifte te corrigeren als ze van mening zijn dat er geen sprake was van ondernemerschap in fiscale zin.

Wat zijn de consequenties als mijn aangifte anders wordt beoordeeld

Als uw aangifte wordt gecorrigeerd zult u dezelfde belastingen moeten betalen als dat de werknemer moest betalen. Zowel de niet ingehouden belastingen en sociale premies als de genoten aftrekposten worden dan teruggedraaid en op u verhaald.
In het voorbeeld, met een winst van €30.000 per jaar, betekent de aanslag dat er loonbelasting moet worden betaald over €30.000, ruim €4.200 meer dan u heeft betaald als zelfstandige.

Correctie naar "Schijnzelfstandige"      
Inkomsten                 €    30.000,00  
       
Totaal loonbelasting  €            11.510    
Arbeids -en heffingskorting  €              4.187 -/-  
       
Totale belasting                 €     7.322,92 -/-
       
Netto inkomsten                 €    22.677,08  
       
       
Netto inkomen schijnzelfstandige  €            22.677    
Netto inkomen zelfstandige  €            26.907 -/-  
       
Verschil t.o.v. Zelfstandigen   -€ 4.230  
       
       
Netto inkomen schijnzelfstandige  €            22.677    
Netto inkomen personeelslid  €            19.777 -/-  
       
Verschil t.o.v. Personeel   € 2.900  

De Belastingdienst kan 5 jaar corrigeren. Dat zou betekenen dat u ruim € 21.000 moet betalen aan naheffingen.

U ziet in de tabel dat u toch minder belasting betaalt wanneer u als schijnzelfstandige wordt aangemerkt dan u zou betalen als u in eerste instantie als personeelslid was gaan werken. Het kan echter nog slechter uitpakken. De Belastingdienst is namelijk bevoegd om naast de naheffingsaanslag een boete op te leggen, wegens het doen van een incorrecte aangifte. Deze kan oplopen tot een maximum van 100% van de correctie. Een additionele €21.000!

Hoe voorkom ik dit?

Om deze situatie te voorkomen kunt u drie dingen doen.
De eerste optie is voldoen aan de vereisten die de Belastingdienst stelt aan ondernemerschap. Wanneer dit geen optie is kunt u in dienst treden bij uw opdrachtgever, mits deze daarvoor open staat. Uw bruto (en dus netto) inkomen zal dan wel lager zijn. De werkgever moet immers de werkgeverslasten betalen en u heeft geen recht meer op de aftrekposten.

U heeft nog een optie. U kunt uw opdrachten gaan verrichten vanuit een BV. De BV is dan degene die de opdrachten verricht in plaats van uzelf. Hiermee voorkomt u naheffingen en boetes achteraf wegens het niet voldoen aan het ondernemerscriterium. Een bijkomend voordeel is dat u in principe niet privé aansprakelijk bent voor de schulden van uw onderneming. Wilt u meer weten over alle voordelen en nadelen van een BV? Wilt u een advies over de juiste rechtsvorm voor uw ondernemingsactiviteiten? Doe dan de rechtsvormkeuze test.

Heb je vragen of wil je advies? Laat dan een bericht achter!

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht
Rick Schmitz

Rick Schmitz

Rick Schmitz is fiscalist bij Online Flex BV onderdeel van FIRM24. Rick helpt ondernemers de juiste keuze te maken als het om rechtsvormen gaat.

Bij OnlineFlexBVOprichten.nl richt je eenvoudig en snel een BV op bij een notaris bij jou in de buurt.

FIRM24.com heeft een netwerk van 16 onafhankelijke notariskantoren gespecialiseerd in het oprichten van BV’s.