• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Ben jij ondernemer? Hoe zit het precies?

In deze blog wil ik uitleggen wat nu precies een onderneming is en wanneer je ondernemer bent. Het is eigenlijk wel vreemd, dat van het begrip “onderneming” in de wet geen definitie wordt gegeven. In de loop der jaren is er heel veel jurisprudentie geweest om dit begrip nader uit te leggen. Ook naar een definitie van het begrip “bedrijf” hoef je niet te gaan zoeken. In Nederland worden beide begrippen door elkaar gebruikt.

Onderneming

Een onderneming is “een organisatie van kapitaal en arbeid, die deelneemt aan het economische verkeer.” Een onderneming heeft de volgende kenmerken:

  • zelfstandigheid (je handelt als zzp´er onder eigen naam en voor eigen risico)
  • duurzaamheid (een lastig uit te leggen begrip, dat zowel betrekking heeft op je zelf, maar ook op je onderneming)
  • een op zichzelf staand winstdoel
  • een in principe niet beperkte kring van afnemers.

Je kunt als zzp´er dus meerdere ondernemingen hebben. Je schrijft je als ondernemer in bij de Kamer van Koophandel en je gegevens worden automatisch doorgegeven aan de Belastingdienst. Hoe gaat het dan verder? De Belastingdienst hanteert verschillende regels in de omzetbelasting en in de inkomstenbelasting voor ondernemerschap.

Omzetbelasting

Volgens artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 is een ondernemer:
“ieder die een bedrijf zelfstandig uitoefent. Waar in deze wet wordt gesproken van bedrijf, wordt daaronder mede verstaan:

  • beroep;
  • exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen.”

In de omzetbelasting is dit begrip heel ruim. De Belastingdienst ziet jou als ondernemer en belastingplichtig voor de omzetbelasting als je zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent. Ook als je geen winstoogmerk hebt. Het maakt niet uit welke rechtsvorm je kiest voor je onderneming. Ook bijv. stichtingen en verenigingen kunnen ondernemer zijn voor de omzetbelasting.

Als je als zzp'er aan je klanten btw in rekening brengt, dan ben je verplicht om die btw aan de Belastingdienst af te dragen en heb je meestal ook recht op aftrek van de btw, die andere ondernemers aan jou in rekening brengen. Als je pas bent gestart als zzp'er of niet veel omzet behaalt, dan hoef je mogelijk de btw niet af te dragen. Je kunt een beroep doen op de kleineondernemersregeling voor de btw.

Je hoeft ook geen btw af te dragen als je voor de omzetbelasting vrijgestelde prestaties verricht. Maar dan heb je ook geen recht om op aftrek van btw! Let op: als je als vrijgestelde ondernemer toch btw op je facturen vermeldt, dan ben je verplicht om die btw aan de Belastingdienst af te dragen.

Inkomstenbelasting

In de inkomstenbelasting liggen de zaken toch wel anders. Je bent voor de Belastingdienst ondernemer als je met je bedrijf actief bent in het economisch verkeer en met je bedrijfsactiviteiten winst beoogt en kunt verwachten. Volgens artikel 3.4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 is een ondernemer: “de belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming.”

In artikel 3.5 wordt een beoefenaar van een zelfstandig beroep gelijkgesteld met een ondernemer.

Een ondernemer is aansprakelijk voor alle schulden die de onderneming maakt. Het huwelijksvermogensrecht wordt hier niet bij betrokken. Je echtgenoot is dus niet ook automatisch mede-ondernemer.

In de inkomstenbelasting is het belangrijk, dat je aan de criteria van het begrip “ondernemer” voldoet. Pas dan komen andere regelingen en faciliteiten zoals urencriterium, winst, vrijstellingen, investeringsaftrek en ondernemersaftrek in beeld. De belastingdienst beoordeelt op basis van een aantal criteria (de winst, de gewerkte uren, het aantal opdrachtgevers, reclame etc.) of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Als je ondernemersrisico loopt en aansprakelijk bent voor de schulden van je onderneming, dan word je waarschijnlijk aangemerkt als ondernemer.

Mocht je vragen hebben, de partners van ikwordzzper.nl staan graag voor jou klaar om je te helpen. Kijk op www.zzpboekhoudkantoor.nl en zoek een boekhouder bij jou in de buurt.

Blogs

ZZP Agenda

juni
25
juni
26
Terug naar overzicht