• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Kleine denkfout, grote gevolgen. Zo voorkom je een aansprakelijkheidsclaim.

Fouten − hoe klein ook − kunnen soms grote schade veroorzaken, ook als je werkt in een adviserend beroep zoals architect, ingenieur of accountant. Denk aan nalatigheden, vergissingen, verzuimen en onachtzaamheden die je tijdens je werk in de intellectuele dienstverlening kunt maken. Waar het om draait, is dat jouw opdrachtgever van jou verwacht dat je zoveel vakkennis en ervaring hebt, dat je zo’n denkfout niet zult maken. En je, als dat toch gebeurt, voor zijn vermogens- of adviesschade aansprakelijk stelt. Dit wordt beroepsaansprakelijkheid genoemd.

Verschillende soorten aansprakelijkheid

Veel zzp’ers denken dat ze verzekerd zijn voor beroepsaansprakelijkheid omdat ze privé een aansprakelijkheidsverzekering hebben. Dat is niet waar. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering vergoedt geen schade die je veroorzaakt tijdens werkzaamheden vanuit je onderneming.

4 praktische adviezen

Misschien denk je: ondernemen betekent nu eenmaal risico nemen. Dat klopt ook wel, maar tot op zekere hoogte. Helemaal voorkomen dat je aansprakelijk wordt gesteld, kun je uiteraard nooit. Waar mensen werken worden nu eenmaal fouten gemaakt. Daarom geef ik je 4 praktische adviezen om het risico op een (hoge) schadeclaim te beperken.

1. Houd je vakkennis op peil

Sluit je aan bij de branchevereniging. Om lid te worden is een bepaald kennisniveau vereist en om lid te blijven, moet je vaak bijscholing volgen. Zo weet je zeker dat je vakkennis op het juiste niveau blijft. Vaak ontvang je als lid ook een vakblad, waardoor je op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen in jouw vakgebied.

2. Zet de opdracht helder op papier

Omschrijf de opdracht duidelijk in de offerte. Is dit wat je klant van jou verwacht? Ontstaat er later een discussie over het eindresultaat, dan kan de opdrachtomschrijving uitkomst bieden. Omschrijf de opdracht daarom zo helder en compleet mogelijk.

3. Zorg voor goede leveringsvoorwaarden

Laat het item aansprakelijkstelling nadrukkelijk aan bod komen in je leveringsvoorwaarden. Neem er bijvoorbeeld in op dat je aansprakelijk bent tot een bepaald bedrag. Dit kan een vast bedrag zijn, maar je kunt er ook voor kiezen om het te relateren aan je honorarium voor de opdracht. Het eenvoudigste is om de branchevoorwaarden over te nemen als leveringsvoorwaarden. Deze zijn juridisch getoetst en gedeponeerd en dus veilig toepasbaar. Maak je toch eigen voorwaarden, laat die dan juridisch toetsen.

4. Hanteer je leveringsvoorwaarden op de juiste manier

Als je een klant een aanbod doet, overhandig je hem op hetzelfde moment ook je leveringsvoorwaarden. Doe dat bij voorkeur persoonlijk. Breng je de offerte digitaal uit? Vermeld in de digitale offerte dat je leveringsvoorwaarden van toepassing zijn en stuur de leveringsvoorwaarden direct mee. Vermeld ook in je offerte dat je dit doet en vraag je klant te bevestigen dat hij ze ontvangen heeft! Als je je klant vooraf niet juist of niet op tijd van je leveringsvoorwaarden op de hoogte brengt, kan hij ze bij een eventueel geschil bij de rechter laten vernietigen. Geeft je opdrachtgever aan zijn eigen inkoopvoorwaarden te willen hanteren? Zorg er dan in ieder geval voor dat je goed weet wat hiervan voor jou de gevolgen (kunnen) zijn. Laat je bij onduidelijkheid hierover adviseren door een jurist.

De claimcultuur in Nederland verandert

We zien een lichte stijging in de aansprakelijkstellingen in Nederland. Ondernemers worden sneller en voor hogere bedragen aansprakelijk gesteld. En rechters zijn meer en meer geneigd om de claims toe te kennen. Goed overwegen of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor jou relevant is, is dus zeker aan te raden. En gelukkig kun je door het juist hanteren van goede algemene voorwaarden, het uitbrengen van heldere offertes en een lidmaatschap bij een branchevereniging zelf al veel doen om je beroepsaansprakelijkheidsrisico te beperken.

Meer zicht op aansprakelijkheid voor jouw bedrijf krijg je in mijn e-book

Wil je meer weten over de risico’s die jouw bedrijf loopt op een aansprakelijkstelling? Lees dan het e-book 'Aansprakelijkheid voor zzp'ers onder de loep'.

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht
Sjak van Nieuwkuijk

Sjak van Nieuwkuijk

Sjak is risico- en preventie expert bij Interpolis. Al 30 jaar werkt hij bij Interpolis waarvan de eerste helft als bouwkundig schade-expert. Sinds Interpolis zijn strategie heeft veranderd en zich focust op het voorkomen en beperken van risico’s, helpt hij dagelijks ondernemers om hun bedrijfsrisico’s in beeld te brengen en gepaste preventiemaatregelen te nemen.

Voor meer informatie over risico-inzicht en preventie neem een kijkje op onze speciale starterspagina of neem contact met ons op via preventiedesk@interpolis.nl

Volg Interpolis ook op Twitter en LinkedIn