• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

6 redenen waarom banken een zzp’er afwijzen

De berichten op internet en in de kranten over de verminderde kredietverlening aan bedrijven zijn niet te missen. De voorpagina's en economische pagina's van de (digitale) kranten staan er vol mee. In dit blog wil ik ingaan op de vele redenen waarom banken terughoudend(er) kunnen zijn bij het verstrekken van een krediet aan een zzp’er.

"Banken terughoudender bij leningen, opslag opgelopen"

Bron: Financieel Dagblad

"Banken rekenen bedrijven meer rente"

Bron: zibb.nl

"Banken strenger met lenen"

Bron: NU.nl

"Bedrijf in problemen niet naar de bank"

Bron: Financieel Dagblad

Afwijzing door de bank als zzp'er: 6 redenen

Ik noem hier 6 mogelijke redenen en tips hoe je hier als zzp’er mee kan omgaan.

  1. Terugbetalingscapaciteit is onvoldoende
  2. Onvoldoende zekerheden
  3. Kwaliteit zekerheden onvoldoende
  4. Geen buffer
  5. Kwaliteit ondernemer onbekend
  6. Ondernemingsplan niet goed onderbouwd

Terugbetalingscapaciteit is onvoldoende

Omdat een zzp’er geen stabiel inkomen heeft, is de bank extra kritisch. Kan je als zzp’er op korte en langere termijn de rente- en aflossingsverplichtingen betalen? De bank maakt een inschatting hiervan o.b.v. het gemiddelde resultaat in de laatste 3 boekjaren en/of een goed onderbouwde begroting (onderdeel van een ondernemingsplan).

TIP Bereid je zeer goed voor op het gesprek met de bank door middel van het aanmaken van een kredietdossier. Zorg ervoor dat je alle stukken klaar hebt te liggen welke de bank nodig heeft.

Onvoldoende zekerheden

Heb je geen of weinig zekerheden te bieden, dan wordt het een lastig verhaal. De bank houdt er rekening mee dat jij failliet kan gaan en wil zich daarom indekken tegen mogelijke verliezen, namelijk het niet terug betalen van de lening. Daarom vraagt zij zekerheden waaronder bijvoorbeeld een hypotheek op jouw bedrijfspand of verpanding van jouw debiteurenportefeuille. Juist in deze tijd van economische recessie wil de bank zich zo volledig mogelijk indekken tegen mogelijke verliezen. Blanco kredieten (= zonder zekerheden) zullen slechts mondjesmaat worden verstrekt. En als zij al worden verstrekt, dan staat daar een forse opslag op de rente tegenover. Hoe meer risico de bank loopt, hoe hoger de prijs (lees: rente) voor de klant.

TIP Wil je een lage prijs (lees: rente), biedt dan meer zekerheden. Kun je deze niet bieden, dan zijn er nog wel andere trucs om een lage prijs te kunnen krijgen. Een mix aan financieringen is een mogelijke oplossing, bijvoorbeeld 33% subsidie + 33% eigen spaargeld + 33% bancaire financiering.

Kwaliteit zekerheden onvoldoende

Hypotheek op een bedrijfspand (in banktermen: primaire zekerheid) biedt banken meer comfort dan bijv. verpanding van debiteuren (secundaire zekerheid). De eerste zekerheid is normaal gesproken een hardere en meer zekere zekerheid dan verpanding van debiteuren. Echter, de kwaliteit van de debiteuren kan nog meer zekerheid voor de bank geven. Bestaat de debiteurenportefeuille bijvoorbeeld uit louter overheidsinstellingen, dan weet je dat deze debiteuren niet om zullen vallen en dat je je geld (uiteindelijk) wel krijgt. Banken geven soms wel een krediet op basis van 80% tot 90% van het uitstaande debiteurensaldo op basis van de goede kwaliteit van de debiteuren waar 40% tot 50% normaal is.

TIP Zorg ervoor dat de kwaliteit van jouw zekerheden goed is. Een goed onderhouden bedrijfspand levert meer geld bij verkoop op dan een verwaarloosd pand. Richt je verder op klanten waar je zeker van weet dat zij een goede financiële positie hebben en geen potentiële wanbetaler zijn. Er zijn diverse tools op internet om de financiële positie van jouw klanten te checken.

Geen buffer

Wat is de buffer van jouw bedrijf om op de lange termijn aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen (in banktermen: solvabiliteit)? Wat is de verhouding van het eigen vermogen van het bedrijf ten opzichte van de uitstaande schulden? Heeft een bedrijf in de goede economische jaren geen buffer opgebouwd, dan getuigt dat niet bepaald van goed ondernemerschap.


TIP Kweek in goede tijden vet op de botten en beperk de privé opnamen!

Kwaliteit ondernemer onbekend

Heb je als ondernemer een bewezen goede staat van dienst? Kom je uit een familie van ondernemers? Heb je een ondernemersvisie? Allemaal vragen die de bank beantwoord wil hebben. Echter, een ervaren accountmanager van de bank gaat ook op zijn onderbuikgevoel af. Daarom is de eerste indruk die je achterlaat bij die accountmanager ook zo belangrijk. In die eerste 10 seconden wordt al een belangrijke beslissing genomen, niet bewust maar onbewust.

TIP You never have a second chance for a first impression! Onderbouw jouw ondernemerskwaliteiten in een ondernemingsplan.

Ondernemingsplan niet goed onderbouwd

Als accountmanager heb ik zo vaak ondernemingsplannen gezien die financieel niet goed onderbouwd waren of niet zelf door de ondernemer waren geschreven. Een ondernemingsplan is in mijn ogen niet in eerste instantie bedoeld om een krediet bij de bank los te peuteren, maar om voor jezelf helder op een rijtje te krijgen wat je gaat doen en hoe je het gaat realiseren.

TIP Schrijf een ondernemingsplan in de eerste plaats voor jezelf.

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht
Martin de Bruin

Martin de Bruin

Martin de Bruin is business consultant, onderzoeker en trainer en oprichter van de website www.solliciterenalszzper.nl.
Hij geeft trainingen aan zzp’ers en MKB’ers over o.a. het werven van opdrachten en het gebruik van handige tools voor o.a. personal branding, geldmanagement, e-marketing en webdesign.
Volg hem via de bedrijfspagina Solliciterenalszzper.nl op LinkedIn.