• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

FIRM24 en ikwordzzper.nl lanceren ZZP Modelovereenkomsten.nl

Startersplatform ikwordzzper.nl en juridisch dienstverlener FIRM24.com lanceren een uniek concept voor alle zzp’ers in Nederland. Digitaal modelovereenkomsten, offertes en andere documenten opstellen, bewerken, delen en ondertekenen.

Startersplatform ikwordzzper.nl en juridisch dienstverlener FIRM24.com lanceren een uniek concept voor alle zzp’ers in Nederland. Digitaal modelovereenkomsten, offertes en andere documenten opstellen, bewerken, delen en ondertekenen.

Modelcontracten, offertetemplates en andere handige voorbeelddocumenten worden overal op internet aangeboden. Meestal gratis te downloaden nadat je een tiental advertenties hebt weggeklikt en verplichte vragen hebt beantwoord. Dat moet toch anders kunnen dachten Martijn Pennekamp, oprichter van het grootste zzp-platform van Nederland ikwordzzper.nl en Rick Schmitz, oprichter van juridisch dienstverleners FIRM24.com.

Op het platform ikwordzzper.nl worden maandelijks meer dan 10.000 gratis modelcontracten gedownload. Of het nu gaat om een set algemene voorwaarden, een opdrachtovereenkomst of een voorbeeld van een offerte. Na het downloaden van het document is het in Word beschikbaar, je moet er dan vervolgens zelf iets van maken dat op jouw business van toepassing is. Rick Schmitz kwam met het idee om de gehele cyclus van een document, van opstellen tot de uiteindelijke ondertekening en opslaan van het document, digitaal te laten plaatsvinden.

Geen jurist meer nodig voor het opstellen van contracten
Met behulp van de software die achter zzpmodelovereenkomsten.nl zit, is iemand zonder enige juridische kennis ineens in staat om ingewikkelde contracten op te stellen. Ieder contract, hoe ingewikkeld ook wordt opgebouwd op basis van een aantal vragen. Het is een beetje jurist eigen om die vraagstelling ingewikkeld te maken. Totaal onnodig in de ogen van Rick Schmitz. Door de vragen in normale mensentaal te stellen, en aan de hand van concrete voorbeelden kan iedere ondernemer zelf zijn contracten opstellen. Daar heeft hij geen jurist voor nodig. Het voordeel is dat het foutloos gebeurt en direct gedeeld kan worden met degene die het contract moet ondertekenen.

Digitaal ondertekenen
Digitaal ondertekenen van documenten vinden de meeste mensen nog spannend. Is een digitale handtekening wel rechtsgeldig? Jazeker, aldus jurist Rick Schmitz. Digitaal ondertekenen is net zo rechtsgeldig als een handtekening met inkt op papier, de Nederlandse wetgeving hanteert een open norm voor ondertekening. Wel is het zaak dat vaststaat dat degene die digitaal ondertekend, ook echt degene is die de handtekening zet. Die zekerheid wordt verschaft door de software die wij gebruiken op zzpmodelovereenkomsten.nl. Lees meer over de richtlijnen voor digitale ondertekening die binnen de Nederlandse overheid worden gehanteerd.  

Gratis beschikbaar

Wij hebben een selectie gemaakt van de meest gebruikte modelcontracten en andere handige voorbeelddocumenten voor zzp’ers en MKB’ers. Deze zijn voor iedereen gratis beschikbaar. Verdienen doen we er nog niet aan, aldus Martijn Pennekamp en Rick Schmitz. Wij vinden het allebei gaaf om technologie in te zetten om zo een markt wakker te schudden. Zelf innovatief en volledig digitaal contracten opstellen, delen met anderen en ondertekenen. O ja, en uiteraard zijn alle opgestelde documenten ook nog gewoon te downloaden in Word en PDF.

Probeer het nu zelf via www.zzpmodelovereenkomsten.nl.

Blogs

ZZP Agenda