• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Zelfstandig ondernemers zijn enthousiaster en gezonder

Uit onderzoek van Vacatures.nl op basis van CBS-cijfers blijkt dat zelfstandig ondernemers enthousiaster over hun werk zijn dan de gemiddelde werkende. Daarnaast zijn ze gezonder en tevredener. Er is ook een nadeel aan het ondernemerschap: zelfstandigen zijn vaker buiten kantooruren aan het werk.

Uit onderzoek van Vacatures.nl op basis van CBS-cijfers blijkt dat zelfstandig ondernemers enthousiaster over hun werk zijn dan de gemiddelde werkende. Daarnaast zijn ze gezonder en tevredener. Er is ook een nadeel aan het ondernemerschap: zelfstandigen zijn vaker buiten kantooruren aan het werk.
 
Positiever over het werk

Zelfstandig ondernemers zijn enthousiaster over hun werk dan de gemiddelde werkende. Op een schaal van 1 tot 7 noteren zelfstandigen een 6,17 voor enthousiasme, waar het gemiddelde van alle werkenden op 5,59 uitkomt. Bovendien gaan ondernemers vaker op in hun werkzaamheden en geven ze vaker aan zich energiek en sterk te voelen tijdens hun werk. Gemiddeld zijn de ondernemers ook iets tevredener, al is het verschil klein: 3,95 tegenover 3,81.

Enthousiasmewerkendenzzpers

Gezonder, minder burn-outs
Niet alleen op het punt van bevlogenheid, ook wat betreft gezondheid scoren zelfstandig ondernemers beter dan andere werkenden. 84,5% voelt zich ‘gezond’ of ‘zeer gezond’, terwijl dit gemeten over alle werkenden 82,2% is. Daarnaast hebben zelfstandigen minder vaak een burn-out: 92,5% geeft aan hier nooit mee te maken hebben gehad (tegenover 85,6% van alle werkenden).
 
Gezondheidburnoutondernemerszzpers 

Geen 9-tot-5-mentaliteit
Tegenover al die voordelen staat wel dat ondernemers vaker aan het werk zijn buiten de geijkte uren. Zo geven ze drie keer zo vaak als andere werkenden aan ’s avonds te werken. Ook het weekend is minder heilig voor de zelfstandigen: waar van alle werkenden 45% aangeeft nooit op zaterdag te werken, geldt dit voor slechts 11% van de zelfstandigen. Voor de zondag is het beeld vergelijkbaar: 60% versus 32%.

Werkschemaondernemenzzpers 

Opvallende verschillen
Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek: de zelfstandigen blijken relatief vaak hoogopgeleid te zijn. 41,6% heeft een hbo- of wo-opleiding afgerond, terwijl dit onder het totaal aan werkenden 33,5% is. Daarnaast is de man-vrouwverhouding onder zelfstandigen een stuk schever: 64,9% is man, 45,1% vrouw. Onder alle werkenden is de verhouding 52,5% - 47,5%.
 
Ook wat betreft de verdeling per sector zijn er opvallende verschillen. Een relatief groot deel van de zelfstandig ondernemers (21,1%) is werkzaam in de zakelijke dienstverlening. Ook de sectoren bouw (10,25%), cultuur, sport en recreatie (10,8%) en landbouw (9,6%) zijn populair onder zelfstandigen. Zelfstandigen met personeel (zmp’ers) zijn opvallend vaak actief in de groot- en detailhandel: 28,9% van hen werkt in deze sector.

Sectorverdelingwerkendenzzpers

Bron: vacatures.nl

Blogs

ZZP Agenda