• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Werkvereniging viert Dag van de Modern Werkenden met presentatie Toekomstvisie

De Werkvereniging presenteert vandaag, op de Dag van de Modern Werkenden, haar visie op een nieuw stelsel voor werk en zekerheid. Een van de pilaren onder het visiestuk is een 'arbeidsvormneutrale bestaanszekerheid' voor alle werkenden: van baanzekerheid naar bestaanszekerheid.

Modern Werkenden zijn mensen die niet de ambitie of de mogelijkheid hebben om 40 jaar voor dezelfde werkgever te werken. Volgens de Werkvereniging zijn er in ons land zo’n 3 á 4 miljoen Modern Werkenden. Dit zijn niet alleen zzp'ers (1,2 miljoen), maar onder andere ook gepensioneerden en scholieren met betaald werk, mensen met een uitkering die als zzp'er werken en mantelzorgers met een betaalde baan. Wat deze diverse groep mensen met elkaar gemeen heeft, is dat zij niet goed zijn in te passen in de traditionele hokjes van werkgever, werknemer of ondernemer. Dit brengt met zich mee dat de oplossingen die de traditionele belangenbehartigers in het polderoverleg zoeken veelal niet aansluiten op wat zij nodig hebben. Dit leidt tot frustratie over het gevoerde beleid en onvrede over besluiten die over hen worden genomen.

Onvoldoende gehoord

Recent onderzoek van de Werkvereniging laat zien dat 88% van de deelnemers zich niet vertegenwoordigd voelt in het polderoverleg. Daarnaast is 40% van de respondenten van mening dat geen enkele politieke partij zich sterk maakt voor de belangen van Modern Werkenden. Op de vraag in hoeverre de arbeidsmarktvisie van een politieke partij meeweegt in hun politieke keuze, antwoordt 68% dat dit zwaar meeweegt. Voor politieke partijen valt er dus veel te winnen door zich in te zetten voor de belangen van Modern Werkenden. 

Wat Modern Werkenden willen

Behalve dat Modern Werkenden zich beter vertegenwoordigd en gehoord willen voelen, is er behoefte aan meer ruimte en vrijheid voor zzp’ers en ondernemerschap; minder regels en meer handhaving; meer autonomie voor alle werkenden; toegang tot aov en pensioen op vrijwillige basis; en een 'arbeidsvormneutrale bestaanszekerheid voor alle werkenden'. Met dit laatste wordt bedoeld dat er rechtsgelijkheid moet zijn voor alle werkenden, ongeacht of zij in loondienst zijn of inkomen verdienen als ondernemer.

Van baanzekerheid naar bestaanszekerheid

De Werkvereniging stelt voor om de opbouw van sociale verzekeringen en voorzieningen (bijvoorbeeld een individueel ontwikkelbudget en de garantie van inkomen bij ziekte, ouderdom, zwangerschap en werkloosheid) te koppelen aan het BSN van de werkende, in plaats van aan de contractvorm. 'Van baanzekerheid naar bestaanszekerheid', wordt dit genoemd. 'Iedere werkende heeft een inkomen en moet zijn belastingaangifte doen. Of je nu ondernemer bent, in loondienst of een uitkering krijgt. De aangifte is gekoppeld aan je BSN. Van elke euro die je verdient kan er automatisch een deel naar de zekerheid gaan die je nodig hebt. Dit kan deels uit (sociale) verzekeringspremies bestaan en deels uit bijdrage aan individuele ‘potjes’. 

'Nadat we samen hebben bepaald wat de basis is die we voor iedereen minimaal noodzakelijk vinden, kan iedereen vrijwillig bepalen of en hoe ze dit willen aanvullen. Net zoals bij de ziektekosten. Zo hebben ook flexwerkers, zelfstandigen met of zonder personeel en andere Modern Werkenden toegang tot de basis aan collectieve sociale zekerheden.'

Oplossingen voor snel veranderende arbeidsmarkt

Juist nu onze sociale zekerheid en rechtsgelijkheid onder druk staat door de coronacrisis, is het volgens Wouters belangrijk dat alle werkenden, ongeacht hun contractvorm, verzekerd zijn van bestaanszekerheid en rechtsgelijkheid. 'Om Nederland door de crisis te helpen en straks een goede nieuwe start te maken, bieden we in onze toekomstvisie een aantal oplossingsrichtingen hoe we een stelsel voor werk en zekerheid kunnen inrichten dat meebeweegt met een snel veranderende arbeidsmarkt. Wij kunnen de toekomst niet voorspellen, wat we wel zeker weten is dat de arbeidsmarkt van vandaag en morgen vraagt om wendbaarheid, weerbaarheid en aanpassingsvermogen; van grote en mkb-bedrijven en van werkenden in het algemeen. Daar zet de Werkvereniging zich samen met haar medestanders voor in,' aldus Wouters.

Borstlap ziet ruimte voor 'brede maatschappelijke alliantie'

In het voorwoord van het visitiestuk laat Hans Borstlap, voorzitter van de gelijknamige Commissie Regulering van Werk, weten wel open te staan voor de ideeën van de Werkvereniging. 'Er is een gerede kans, zo is ons in veel gesprekken gebleken, om in een brede maatschappelijke alliantie van tal van direct betrokkenen, een nieuwe koers in te slaan. De groep Modern Werkenden hoort aan een dergelijke maatschappelijke alliantie deel te nemen en ik heb aanwijzingen dat minister Koolmees de regie daarvan op zich zal gaan nemen. In dat verband is de Werkvereniging een belangrijke partij om hierbij aanwezig te zijn en constructieve ideeën naar voren te brengen.'

De complete Toekomstvisie is hier te downloaden.

Blogs

ZZP Agenda