• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Record aantal zzp'ers in 2020

2020 is gestart met ruim 1.327.000 zzp'ers. Een record.

Het jaar 2019 sloot af met ruim 2 miljoen ondernemingen. Daarvan zijn er 1.327.000 zzp'er. Dat betekent dat 2020 start met een record aantal zzp'ers.

Startende ondernemingen

In 2019 begonnen er 230.000 ondernemers een bedrijf. De meeste inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel werden gedaan door zzp'ers. Iets meer dan 1 miljoen zzp'ers werken fulltime, de rest parttime.

Bron: NOS

Gemiddelde leeftijd

De gemiddelde leeftijd van een ondernemer in Nederland is momenteel 46 jaar, de leeftijd van een startende ondernemer is gedaald naar 35 jaar in 2019. Een derde is vrouw, twee derde dus man. De daling van de gemiddelde leeftijd wordt vooral toegeschreven aan het aantal jongeren tot 18 jaar dat start met een onderneming. In 2019 waren dat er 6572.

Voor 2020 staan alle seinen op groen als het gaat om de verder groei van het aantal zzp'ers.

 

Blogs

ZZP Agenda