• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Rabobank Thema Update ZZP'ers

De ZZP'er heeft zich de afgelopen tien jaar een sterke positie op de arbeidsmarkt verworven. Het aantal ZZP'ers steeg enorm en zal de komende jaren verder stijgen. De groei zal echter wel wat afzwakken.

De ZZP'er heeft zich de afgelopen tien jaar een sterke positie op de arbeidsmarkt verworven. Het aantal ZZP'ers steeg enorm en zal de komende jaren verder stijgen. De groei zal echter wel wat afzwakken.

De toename is onder meer te verklaren door de opkomst van ICT, waardoor werken op afstand makkelijker is geworden. De laatste jaren combineren de zelfstandigen zonder personeel hun eigen ondernemerschap steeds vaker met een dienstbetrekking.

Tevreden sector

Het ZZP-schap is meestal een bewuste keuze en wordt ingegeven door positieve argumenten: het eigen baas zijn, flexibiliteit en vrijheid. Maar liefst 80% geeft aan tevreden te zijn met de eigen zelfstandige positie. Een kleine groep kiest niet geheel vrijwillig voor het eigen ondernemerschap, maar ziet het ZZP-schap als de oplossing bij (dreigende) werkeloosheid.

Het mes snijdt aan twee kanten
Flexibiliteit is voor zowel de ZZP'er als de werkgever een van de grote voordelen. De ZZP'er kan zijn eigen tijd en opdrachten indelen, de werkgever kan met het inhuren van ZZP'ers makkelijk inspelen op een wisselend vraagaanbod. Bijkomend voordeel voor de werkgever is dat de arbeidsrisico's geheel bij de ZZP'er liggen. Flexibiliteit is voor de ZZP'er niet alleen een voordeel; omdat hij op afroep kan worden ingezet, ervaart hij ook als eerste de gevolgen van de economische crisis. Signalen daarvan zijn het teruglopen van opdrachten, toenemende concurrentie en druk op tarieven.

Het belang van netwerken
De ZZP'er haalt 91% van zijn opdrachten uit het eigen netwerk, waarbij de klantenkring goed is voor 34% door mond-tot-mondreclame en het fysieke zakelijk netwerk voor 30%. Social media als Twitter, Facebook en LinkedIn worden langzaam maar zeker ingezet als acquisitiekanaal.

Samen sterker in een coöperatie

Steeds meer ondernemingen kiezen voor de coöperatie als ondernemingsvorm en ook veel ZZP'ers werken samen in een coöperatie. Deze samenwerkingsvorm van, voor en door leden valt en staat met een sterke onderlinge betrokkenheid en gelijkwaardigheid. De leden kunnen samen inkopen, marketingactiviteiten opzetten en gezamenlijk (grote) opdrachten binnenhalen. De Rabobank heeft informatie en hulpmiddelen ontwikkeld die op 14 maart, de Dag van de Zelfstandige, zijn geïntroduceerd. Zo bieden we onder meer een stappenplan voor de voorbereiding en het oprichten van een coöperatie.

Blogs

ZZP Agenda