• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

VAR en BGL van de baan

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer verstuurd om terug te komen op zijn wetsvoorstel waarmee hij de schijnzelfstandigheid van zzp´ers wil bestrijden. In deze brief geeft hij aan dat de Beschikking Geen Loonheffing (BGL) van de baan is en de VAR Verklaring in 2016 vervangen gaat worden door een model overeenkomst per sector.

Na overleg met de vakbonden, zzp-organisaties en werkgeversorganisaties is er een alternatief voor de BGL tot stand gekomen dat schijnconstructies moet tegengaan. Met dit alternatief zullen de VAR-verklaringen verdwijnen en kunnen opdrachtgevers in één keer vooraf zekerheid krijgen als ze meerdere zzp’ers contracteren voor soortgelijk werk. Met dit alternatief dalen de administratie lasten voor zzp'ers. Er hoeft geen VAR-verklaring meer worden aangevraagd en geen vragenlijst worden ingevuld voor de BGL via een speciale webmodule.

Alternatief voor BGL

Er wordt in het alternatief een onderscheid gemaakt naar sectoren waarin risico's van schijnconstructies groter zijn. Op deze manier voorkomt de staatssecretaris dat echte zzp'ers en hun opdrachtgevers worden opgezadeld met onnodig veel administratieve rompslomp. Voor de overige sectoren kunnen modelcontracten worden opgesteld. In deze modelcontracten wordt op een eenvoudige manier vastgelegd dat er sprake is van zelfstandigheid in relatie met de opdrachtgever. Op deze manier wordt de verantwoordelijkheid van bonafide opdrachtgevers voor schijnconstructies hiermee beperkt.

In het alternatief staan mogelijkheden om de beoordeling van arbeidsrelaties door de Belasting waar mogelijk per sector plaats te laten vinden. In de praktijk kunnen belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van zzp’ers overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Dat geldt ook voor individuele opdrachtgevers of zzp’ers. De Belastingdienst beoordeelt de overeenkomsten op basis van bestaande wet- en regelgeving en geeft vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffing moet afdragen.

Als de praktijk aansluit bij de overeenkomst hoeft er geen loonheffing te worden afgedragen. Als in de praktijk blijkt dat de overeenkomst niet wordt gevolgd dan is er sprake van een dienstbetrekking. De Belastingdienst kan dan een naheffing opleggen voor de verschuldigde loonheffingen.

Het alternatief wordt voorgelegd aan het parlement. De staatssecretaris streeft naar invoering per 1 januari 2016 tot die tijd blijven de VAR-verklaringen bestaan.

Lees hier de brief over het alternatief voor de Beschikking geen loonheffing.

 

Blogs

ZZP Agenda