• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Onderzoek KvK: Omzet zzp'ers groeit

De omzet van zeven van de tien zzp’ers en midden- en kleinbedrijven is het afgelopen jaar stabiel gebleven of gegroeid. Bijna de helft van de bedrijven heeft een groeiende omzet. Dit blijkt uit een onderzoek van het KvK-Ondernemerspanel onder 6000 ondernemers dat in januari is gehouden. De respons was hoog: 60 procent.

De omzet van zeven van de tien zzp’ers en midden- en kleinbedrijven is het afgelopen jaar stabiel gebleven of gegroeid. Bijna de helft van de bedrijven heeft een groeiende omzet. Dit blijkt uit een onderzoek van het KvK-Ondernemerspanel onder 6000 ondernemers dat in januari is gehouden. De respons was hoog: 60 procent.

De grootste knelpunten van de zzp’ers en het mkb zijn het tijd vrijmaken voor strategieontwikkeling, het vertalen van marktkennis naar kansen voor hun bedrijf en de uniekheid van hun producten en diensten. Ook het vinden van voldoende financiering blijft een groot knelpunt. Verder vinden veel bedrijven het lastig om goede samenwerkingspartners en goed gekwalificeerde medewerkers te vinden.

Naamsbekendheid en nieuwe producten
De ondernemers beantwoordden in het onderzoek vragen over hun plannen, knelpunten daarbij, omzetontwikkeling, trends en ontwikkelingen, samenwerken, aanpassingsvermogen en internationalisering. Ruim 60% van de midden- en kleinbedrijven en ruim de helft van de zzp’ers heeft het plan om de komende twaalf maanden hun omzet te vergroten in bestaande markten. Daarnaast zijn veel ondernemers van plan hun naamsbekendheid te vergroten, nieuwe producten en diensten op de markt te brengen en samen te gaan werken.

Digitalisering
De meeste ondernemers verwachten dat digitalisering van producten en processen hun bedrijf het komende jaar gaat raken. Het gaat hierbij onder meer om nieuwe technieken als 3D-printen en sensoren, en nieuwe materialen. Minder ondernemers verwachten grote effecten van big data. Bij big data gaat het om het verzamelen en tot informatie verwerken van grote hoeveelheden gegevens.

Inspirerende voorbeelden
Ongeveer de helft van de ondernemers zoekt naar feitelijke informatie (digitaal of print) over nieuwe trends en ontwikkelingen om hun koers te bepalen. Verder hebben ze behoefte aan inspirerende voorbeelden van collega-ondernemers en fysieke informatieve bijeenkomsten en workshops. Een kwart van de ondernemers heeft geen hulp nodig. Hoewel bijna de helft van de ondernemers al samenwerkt, noemt een derde van alle ondernemers het vinden van goede samenwerkingspartners een groot probleem. Ze zoeken samenwerkingspartners vooral via collega-ondernemers en netwerkbijeenkomsten.

Buitenland

Tweede derde van de ondernemers is niet internationaal actief en heeft ook geen plannen. Volgens hen biedt de Nederlandse markt nog steeds voldoende (groei)mogelijkheden. Respondenten die internationaal zaken doen of hiertoe interesse hebben, zijn vooral op zoek naar contacten in het buitenland, interessante buitenlandse markten en marktinformatie.

Download het onderzoek via deze link.

Blogs

ZZP Agenda