• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

31 augustus: Lager BTW tarief voor verbouwende ZZP'ers

Er komt een tijdelijke verlaging van het BTW tarief voor het verbouwen of herstellen van woningen. Minister de Jager heeft dit meegedeeld. De maatregel moet er voor zorgen dat de economie van de woningmarkt verbeterd. In plaats van 19% BTW mag het lage tarief van 6% berekend worden. De maatregel gaat in op 1 oktober voor de duur van 9 maanden. En is van toepassing op uurloon en niet op bouwmaterialen.

Minister de Jager kondigt BTW verlaging verbouw aan

Er komt een tijdelijke verlaging van het BTW tarief voor het verbouwen of herstellen van woningen. Minister de Jager heeft dit meegedeeld. De maatregel moet er voor zorgen dat de economie van de woningmarkt verbeterd. In plaats van 19% BTW mag het lage tarief van 6% berekend worden. De maatregel gaat in op 1 oktober voor de duur van 9 maanden. En is van toepassing op uurloon en niet op bouwmaterialen.


Goede stimulans voor ZZP’ers
Deze maatregel is niet alleen goed voor de woningmarkt maar ook voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP).

De BTW verlaging gaat samen met een zestal maatregelen ter stimulering van de woningmarkt:

Lager btw-tarief: Voor renovatie en herstel van een woning die minimaal twee jaar oud is, geldt tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 een verlaagd btw-tarief van 6% (in plaats van 19%). Dit lage btw-tarief is van toepassing op arbeidsloon, niet op materialen.
     
NHG-garantie: Net als de periode tussen juli 2009 en eind 2010 ligt de grens voor een hypotheek met NHG-garantie ook in 2011 op € 350.000. Dat betekent dat kopers een jaar langer kunnen profiteren van de voordelen van de hogere NHG-grens.
     
Dubbele lasten: De periode waarin mensen met dubbele hypotheeklasten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet verkocht) voor beide huizen in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek gaat voor alle situaties van twee naar drie jaar. Deze tijdelijke regeling vervalt eind 2012.
     
Hypotheekrenteaftrek na verhuur: De regeling waarbij mensen na een verhuurperiode weer recht hebben op hypotheekrenteaftrek wordt met één jaar verlengd en loopt nu tot eind 2012.
     
Overdrachtsbelasting: Als in 2011 een woning wordt gekocht en datzelfde huis binnen een jaar wordt doorverkocht dan is bij de tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Dit is een uitbreiding van de termijn, op dit moment geldt de vrijstelling als een woning binnen een half jaar wordt doorverkocht.

Woningbouwprojecten: Eerder heeft het kabinet, verdeeld over drie tranches, ongeveer € 350 miljoen beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van woningbouwprojecten die als gevolg van de crisis zijn stilgevallen of niet van start konden gaan. In 2010 is door gemeenten circa € 37 miljoen uit de eerste twee tranches terugbetaald omdat de bouw niet tijdig kon beginnen. Dat geld wordt nu ingezet voor projecten die bij de derde tranche zijn afgevallen omdat het toen beschikbare budget op was.

  

Blogs

ZZP Agenda