• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Kamermeerderheid voor onderzoek oplossing zorg zzp'ers

Er is een Kamermeerderheid is voor het voorstel van D66 om met maximale haast het onderzoek naar een structurele oplossing voor zzp’ers in de zorg af te ronden. Het kabinet doet nu in overleg met de betrokken partijen onderzoek naar hoe het doorcontracteren van zzp’ers naar zorg in natura mogelijk zou moeten worden. Voor zzp’ers wier VAR-verklaring onlangs is ingetrokken is er haast geboden bij het vinden van een oplossing.

 

Er is een Kamermeerderheid is voor het voorstel van D66 om met maximale haast het onderzoek naar een structurele oplossing voor zzp’ers in de zorg af te ronden. Het kabinet doet nu in overleg met de betrokken partijen onderzoek naar hoe het doorcontracteren van zzp’ers naar zorg in natura mogelijk zou moeten worden. Voor zzp’ers waarvan de VAR-verklaring onlangs is ingetrokken is er haast geboden bij het vinden van een oplossing.

Geen vroegtijdige stappen in andere sectoren
Ook in andere sectoren dan de zorg, zoals het onderwijs, is veel onzekerheid over de handhaving wat betreft de VAR-verklaring door de Belastingdienst. Van Weyenberg: “Ik heb het kabinet gevraagd om de handhaving in het onderwijs niet te wijzigen voordat de Tweede Kamer is geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg tussen de Belastingdienst en de onderwijssector. Het is heel mooi dat de Tweede Kamer zich daar vanmiddag ook in meerderheid voor heeft uitgesproken, zodat er geen stappen worden gezet tegen zzp'ers in het onderwijs waar onnodig last van hebben.”

VAR-verklaring in apart wetsvoorstel
Het kabinet wil de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor een geldige VAR-aanvraag opnemen in de Fiscale Verzamelwet 2014. Diverse partijen, waaronder Actal, hebben zich daar zeer kritisch over uitgelaten. “Volgens mij is een op zichzelf staande parlementaire behandeling van de VAR-verklaring nodig. Het is een ingrijpend voorstel, waarover we in de Tweede Kamer een goed debat moeten voeren,” aldus Van Weyenberg.

Blogs

ZZP Agenda