• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Kamer van koophandel gaat startende zzp'er € 50,-- kosten.

Als je een nieuw bedrijf inschrijft in het Handelsregister, moet je als zzp'er vanaf een nader te bepalen datum in 2014 een eenmalige inschrijfvergoeding van € 50,- betalen. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel, die op die datum ingaat. De invoering is nog afhankelijk van de formele politieke besluitvorming over deze maatregel.

Als je een nieuw bedrijf inschrijft in het Handelsregister, moet je als zzp'er vanaf een nader te bepalen datunm in 2014 een eenmalige inschrijfvergoeding van € 50,- betalen. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel, die op die datum ingaat. De invoering is nog afhankelijk van de formele politieke besluitvorming over deze maatregel.

De inschrijfvergoeding betaalt je als je een onderneming, vereniging of stichting start. Deze vergoeding dekt de administratieve kosten die aan een (eerste) inschrijving zijn gebonden. Het 'kerkgenootschap' is de enige rechtsvorm die vrijgesteld is.

Je betaalt een (eenmalige) inschrijfvergoeding als:

  • Je een onderneming, vereniging of stichting start;
  • Je een onderneming voortzet of overneemt;
  • er bij fusie of splitsing een nieuwe onderneming ontstaat.

Bron: Kamer van koophandel

Blogs

ZZP Agenda