• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Ikwordzzper en ZZP Agenda gaan samenwerking aan

De zzp platformen ikwordzzper en zzp agenda gaan samenwerken om zo het bereik van evenementen en trainingen onder zzp’ers te vergroten. Partijen die evenementen of trainingen organiseren kunnen zo in één klap een groot deel van de zzp’ers in Nederland bereiken.

De zzp platformen ikwordzzper en zzp agenda gaan samenwerken om zo het bereik van evenementen en trainingen onder zzp’ers te vergroten. Partijen die evenementen of trainingen organiseren kunnen zo in één klap een groot deel van de zzp’ers in Nederland bereiken.

Scholingsmarkt ZZP’ers: € 1,18 miljard per jaar
Uit recente cijfers blijkt dat de totale jaaruitgaven van alle zzp’ers aan hun eigen ontwikkeling rond de € 1,18 miljard per jaar ligt. Gezien de stijging van het aantal zzp’ers jaar op jaar kan er vanuit gegaan worden dat deze uitgaves de komende jaren blijft stijgen.

Onder ontwikkeling vallen uitgaves aan workshops, seminars en opleidingen. Maar ook deelname aan business clubs en netwerkbijeenkomsten.

ZZP’er moeilijk te bereiken
Zelfstandigen zijn gezien de omvang en groei zeer interessant voor partijen die zich in het veld van ontwikkeling begeven. Deze partijen lopen vaak echter tegen een barrière aan. Namelijk, de markt voor zzp’ers is sterk gefragmenteerd waardoor het bereiken van de juiste zzp’er moeizaam gaat. Resultaat is tegenvallende opbrengsten uit marketingactiviteiten gericht op zzp’ers. Of het links laten liggen van deze groep.

Bereik en targeting
Bereik en targeting zorgen ervoor dat de juiste zzp’er wordt aangesproken. Om hierin te voorzien zijn zzpagenda.nl en ikwordzzper.nl vanaf 1 januari 2015 een samenwerking aangegaan. Ikwordzzper.nl is één van de best bezochte ZZP sites van Nederland met een dagelijks bereik van ruim 2000 bezoekers. ZZP Agenda is de online netwerk en workshop agenda voor zzp’ers. Door de samenwerking is er een kans ontstaat voor partijen om veel en de juiste zzp’ers te bereiken.

Blogs

ZZP Agenda