• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Driekwart van alle zzp'ers is kostwinner

Driekwart van alle zzp’ers in Nederland zijn kostwinner binnen het gezin, dat zijn 757.000 zzp’ers. Slechts 15,5% van de zzp’ers is qua inkomen afhankelijk van de partner. Ondanks dat zzp’ers vaak kostwinners zijn, biedt de zzp’er soms diensten gratis aan of verlaagt zijn tarief om op deze manier invloed uit te oefenen op de opdracht.
Dit blijkt uit onderzoek van de ZZP Barometer onder 774 zzp’ers in opdracht van IT-Staffing.

Driekwart van alle zzp’ers in Nederland zijn kostwinner binnen het gezin, dat zijn 757.000 zzp’ers. Slechts 15,5% van de zzp’ers is qua inkomen afhankelijk van de partner. Ondanks dat zzp’ers vaak kostwinners zijn, biedt de zzp’er soms diensten gratis aan of verlaagt zijn tarief om op deze manier invloed uit te oefenen op de opdracht.

Dit blijkt uit onderzoek van de ZZP Barometer onder 774 zzp’ers in opdracht van IT-Staffing.

Zzp’er brengt het brood op de plank
Een klein deel van de zzp’ers (15,5%) is qua inkomen afhankelijk van zijn of haar partner. Het merendeel (75,1%) is hoofdkostwinner. Gemiddeld besteedt de zzp’er 2,9 uur per week aan marketing en 3,2 uur per week aan acquisitie om voldoende opdrachten te bemachtigen.

Zzp’ers worden voornamelijk via offline kanalen gevonden
Online marktplaatsen, waaronder innovatie apps als AriBnB, TaskRabbit en Uber, zijn in opkomst en worden door een deel van de zzp’ers (4,7%) als nuttig gezien. Toch worden zzp’ers voornamelijk (64,5%) via offline kanalen gevonden door klanten en opdrachtgevers. Intermediairs zijn een belangrijk kanaal om tot een opdracht te komen, gemiddeld staan zzp’ers bij 7 intermediairs ingeschreven. De duur van een opdracht is de belangrijkste reden (53,5%) om te werken tegen een verlaagd tarief.

Werken voor (n)iets
Het verlagen van het tarief of het gratis leveren van diensten kan diverse redenen hebben. Bijvoorbeeld als dit invloed kan hebben op de inhoud van de opdracht (43,6%) of het uitzicht op vervolg (38,9%). De meerderheid (65,1%) van de zzp’ers werkt weleens gratis. Dit kan gaan om het kosteloos aanbieden van hun dienst(en) aan kennissen, vrienden en familie. Maar soms is het gratis leveren van diensten een manier om binnen te komen bij de ideale klant of opdrachtgever.

Blogs

ZZP Agenda