• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Belastingdienst geeft grote groep ondernemers uitstel loonaangifte vanwege problemen met eHerkenning

Omdat nog niet elke ondernemer over eHerkenning beschikt, geeft de Belastingdienst 24.000 ondernemers die zelf hun loonaangifte doen via de site van de Belastingdienst uitstel tot 1 juli 2020.

Ondernemers kunnen met ingang van dit jaar alleen nog loonaangifte doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z), het nieuwe ondernemersportaal van de Belastingdienst. Om in te loggen op MBD-Z heeft een deel van de ondernemers het inlogmiddel eHerkenning nodig.

Bezwaren tegen eHerkenning

Het eHerkenning-systeem is door de Rijksoverheid ontwikkeld om de betrouwbaarheid en veiligheid van de gegevensuitwisseling tussen het bedrijfsleven en (semi)overheidsorganisaties te vergroten. Ondernemers moeten het systeem, dat vergelijkbaar is met DigiD voor burgers en eenmanszaken, sinds kort zelf aanschaffen bij een leverancier van hun keuze.

De invoering van eHerkenning stuitte op veel weerstand bij ondernemers, in het bijzonder vanwege de kosten. Een account kost jaarlijks tot 40 euro. Daarbij kunnen de commerciële leveranciers van eHerkenning de drukte van de aanvragen niet aan. Zo zijn de wachttijden inmiddels opgelopen tot enkele weken.

Een andere belemmering waar veel organisaties tegenaan lopen, is dat ze niet zijn ingeschreven bij het Handelsregister. Dit geldt voor buitenlandse bedrijven met activiteiten in Nederland, maar ook voor bijvoorbeeld kerkgenootschappen.

E-Herkenning niet voor zzp'ers

Vanwege de problemen met eHerkenning heeft de Belastingdienst nu uitstel toegekend aan ondernemers die zelf loonaangifte doen via MBD-Z. Volgens de Belastingdienst gaat het om circa 24.000 ondernemers die in 2019 zelf hun loonaangifte deden via de site van de Belastingdienst. Het merendeel van de 2,2 miljoen ondernemers besteedt hun belastingzaken uit of gebruikt administratiesoftware en heeft daarvoor geen eHerkenning nodig.

Het uitstel geeft ondernemers extra tijd om nog dit jaar eHerkenning aan te schaffen om hun loonaangifte te doen en de loonheffing te betalen. Zzp’ers kunnen blijven inloggen met DigiD.

Tweede Kamer wil aangifte weer gratis maken

Hoe een en ander in volgende jaren georganiseerd gaat worden, is nog niet duidelijk. Een meerderheid in de Tweede kamer is er inmiddels voorstander van om aangifte van loonbelasting zo snel mogelijk weer gratis te maken. Of ondernemers een vergoeding gaan krijgen voor de uitgave die ze dit jaar doen, moet deze week blijken in een Kamerdebat over 'de digitale overheid'.

Blogs

ZZP Agenda